Installatie De BlankaartHet optimale drinkwater is steeds voorradig en van een constante, hoge kwaliteit. Onder optimaal drinkwater verstaan we dus:

  • robuuste drinkwatervoorziening
  • drinkwater van uitstekende kwaliteit

Binnen het programma optimaal drinkwater is een robuuste watervoorziening een kernwaarde die we willen versterken en uitbouwen door het kennisnemen, introduceren en uittesten van nieuwe of complementaire drinkwatertechnologieën.

De Watergroep heeft de verplichting om de waterkwaliteit doorheen de volledige keten, van bron tot kraan, te bewaken. Contaminaties en normoverschrijdingen kunnen ontstaan door velerlei factoren.

De bewaking gebeurt door een logistieke keten van staalnemers die periodiek stalen binnenbrengen in het laboratorium. De kwaliteitsgarantie gebeurt enerzijds klassiek via periodieke staalnames en analyse in het laboratorium, en anderzijds digitaal via online sensoren.

De waterkwaliteit meten en bewaken is een continue uitdaging, niet alleen omdat er nieuwe meettechnologieën op de markt komen, maar ook doordat er steeds meer parameters kunnen en dienen opgevolgd te worden, dit voor zowel chemische als microbiologische karakteristieken. De opvolging van de evoluties en de introductie of het uittesten van nieuwe meettechnologieën is noodzakelijk om een toonaangevend bedrijf te blijven en zodoende de waterkwaliteit vandaag, morgen en in de toekomst te kunnen garanderen.