De Watergroep produceert 130 miljoen kubieke meter drinkwater per jaar en beschikt daartoe over een uitgebreide productie- en opslaginfrastructuur. Je vindt hieronder een overzicht van deze infrastructuur, die voortdurend wordt opgevolgd in functie van een optimale werking en die regelmatig wordt bijgestuurd om in te spelen op nieuwe behoeften.

De Watergroep heeft 5 grote oppervlaktewaterproductiecentra:

Bezoek ons

In het kader van het coronavirus laat De Watergroep tot 30 juni 2021 geen bezoeken toe aan waterproductiecentra of watertorens. We volgen de situatie nauwgezet op en hopen jou na deze datum opnieuw te mogen verwelkomen! 

De Watergroep neemt regelmatig deel aan initiatieven zoals Open Bedrijvendag en de Dag van de Wetenschap. Opendeurdagen worden steeds aangekondigd in de nieuwsberichten. Daarnaast stelt De Watergroep permanent volgende locaties open voor groepen:

Onderzoek en ontwikkeling

Binnen De Watergroep loopt een uitgebreid programma voor onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot watertechnologie in de ruimste betekenis van het woord. Ook wordt jaarlijks een investeringsprogramma voor installaties, toevoerleidingen en gebouwen opgemaakt.
 

West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant Limburg Totaal
Waterproductiecentra
Oppervlaktewater 4 1 0 0 5
Grondwater 4 10 46 25 85
Totaal 8 11 46 25 90
Opjaagstations 21 5 28 9 63
Hydroforen 3 4 24 9 40
Watertorens 16 19 23 24 82
Totale capaciteit (m³) 16.800 20.100 18.450 26.800 82.150
Reservoirs 19 11 24 20 74
Totale opslagcapaciteit (m³) 130.725 63.100 118.750 76.753 389.326