De Watergroep produceert 130 miljoen kubieke meter drinkwater per jaar en beschikt daartoe over een uitgebreide productie- en opslaginfrastructuur. Je vindt hieronder een overzicht van deze infrastructuur, die voortdurend wordt opgevolgd in functie van een optimale werking en die regelmatig wordt bijgestuurd om in te spelen op nieuwe behoeften.

De Watergroep heeft 5 grote oppervlaktewaterproductiecentra:

Bezoek ons

In het kader van het coronavirus laat De Watergroep tot 31 augustus 2021 geen bezoeken toe aan waterproductiecentra of watertorens. We voorzien een gedeeltelijke heropening vanaf september 2021. Meer nieuws hierover volgt in de loop van de komende weken.

Onderzoek en ontwikkeling

Binnen De Watergroep loopt een uitgebreid programma voor onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot watertechnologie in de ruimste betekenis van het woord. Ook wordt jaarlijks een investeringsprogramma voor installaties, toevoerleidingen en gebouwen opgemaakt.
 

Regio West Regio Mid-West Regio Mid-Oost Regio Oost Totaal
Waterproductiecentra
Oppervlaktewater 4 1 0 0 5
Grondwater 5 3 34 24 66
Totaal 9 4 34 24 71
Opjaagstations 16 17 23 8 64
Hydroforen 6 5 24 9 44
Watertorens 13 22 21 24 80
Reservoirs 9 10 20 20 59