Europese UnieIn Vlaanderen produceert De Watergroep al jaar en dag drinkwater in een landbouwrijke omgeving. Met WaterProtect zijn we in West-Vlaanderen in het voedingsgebied van de Bollaertbeek gaan samenwerken met landbouwers om onze waterproductie veilig te stellen en ook landbouw een duwtje in de rug te geven. Veel mensen kampen met een slechte waterkwaliteit. Dit probleem kunnen we enkel verbeteren door de handen in elkaar te slaan. Hierbij vragen en verkregen we voornamelijk input van de landbouwers om betere managementstrategieën te bekomen om zo de waterkwaliteit te verbeteren. Deze strategieën passen we nu ook bij het project Water-Land-Schap toe. In het huidige Water-Land-Schap-project worden vergoedingen gegeven voor de aanleg van grasbufferstroken en andere erosiemaatregelen, waarbij enkele details verschillen van de subsidies die VMM ervoor uitkeert, om zo hopelijk een breder draagvlak ervoor te krijgen. Daarnaast is er ook het Leader-project, waar financiering voor puntvervuilingsmaatregelen kan bekomen worden (zoals een biofilter e.d.). Ten slotte zijn er ook nog landschapsherinrichtingsmaatregelen die momenteel worden aangeboden om het natuurlijk riviersysteem te herstellen en verstevigen. 

WaterProtect

Binnen WaterProtect zelf zijn ook al minimale acties uitgevoerd zoals het uitdelen van opvangbakjes voor spoelwater van sproeimachines, en de aanlegging van gemeenschappelijke vul- en spoelplaatsen.

De hoofdconclusie die we in de Bollaertbeek kunnen trekken is dat de piek-verontreinigingen zijn gedaald, maar dat we nog steeds kwaliteitsproblemen hebben.

Het project ontvangt financiering vanuit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie. 
 

Reportage PlattelandsTV


 

Ontdek meer over het project op de website van WaterProtect >>

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727450.