Bij De Watergroep beschouwen we de veiligheid en continuïteit van onze online diensten als één van onze topprioriteiten. Onze specialisten werken continu aan het optimaliseren van onze systemen en processen. Maar ondanks alle inspanningen om onze systemen te beveiligen, kunnen er toch nog kwetsbaarheden aanwezig zijn.

Ben je een beveiligingsonderzoeker? En denk je een beveiligingsbedreiging/kwetsbaarheid te hebben gevonden? Help ons dan door deze te melden, zodat we samen kunnen werken aan het verbeteren van onze websites.
 

Merk je een kwetsbaarheid op?

Mail dan naar [email protected].

  • Geef hierbij voldoende informatie om het probleem te reproduceren.
  • Deel de informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen, zodat De Watergroep maatregelen kan treffen (responsible disclosure).
  • Doe de melding zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid.

De Watergroep antwoordt zo snel als mogelijk en brengt je op de hoogte over de voortgang van de oplossing.