In Ieper wordt voor de drinkwatervoorziening sinds de middeleeuwen beroep gedaan op oppervlaktewater. De Ieperse vijvers werden aangelegd in de loop van de 13de en 14de eeuw en werden verschillende keren aangepast. De Zillebekevijver werd in 1925 uitgebreid, terwijl de Dikkebusvijver in 1920-1922 op z'n huidige capaciteit werd gebracht. De waterproductiecentra Zillebeke en Dikkebus werden in 2010 overgenomen door De Watergroep.
 

Drinkwaterproductie na de eerste wereldoorlog

Waterproductiecentra Zillebeke en Dikkebus (Ieper)Na de eerste wereldoorlog (periode 1920-1925) bouwde de Belgische Staat (Dienst der Verwoeste Gewesten) in herstel van oorlogsschade een pomp- en filtreerstation met een watertoren in de onmiddellijke nabijheid, zowel bij Dikkebusvijver als bij Zillebekevijver.

Eens voltooid werden de installaties overgedragen aan de stad Ieper. De bedoeling was om de vijvers biologisch te zuiveren tot drinkwater, dit elk met een productiecapaciteit van 1.000 m³/dag. Het voormalige pomp- en filtreerstation bij de Zillebekevijver werd in de periode 2009-2012 gerestaureerd.
 

Drinkwaterproductie na 1990

Waterproductiecentra Zillebeke en Dikkebus (Ieper)Door het steeds stijgende waterverbruik van de Ieperse bevolking, werd de wateropslagcapaciteit in Dikkebusvijver en Zillebekevijver te klein en moest de productiecapaciteit opgetrokken worden.

  • In 1992 besliste de Stad Ieper om nabij Zillebeekvijver het wacht- en spaarbekken de "Verdronken Weide" aan te leggen. Dit zorgde voor een bijkomende wateropslagcapaciteit van 420.000 m³.
  • In 1996 besloot het Ieperse bestuur een nieuw drinkwaterproductiecentrum te bouwen in de buurt van de Verdronken Weide en Zillebekevijver. Deze nieuwe, volledig computergestuurde, drinkwaterinstallatie werd in dienst genomen in 1999 en heeft een productiecapaciteit van 6.000 m³/dag.
  • Het huidige drinkwaterproductiecentrum aan Dikkebusvijver, dat ook computergestuurd is en een productiecapaciteit heeft van 4.000 m³/dag werd in 1972 in gebruik genomen.
  • In 2010 neemt De Watergroep de activiteiten van de Stedelijke Waterregie van Ieper over. Alle productie- en distributieactiviteiten van de Regie Stedelijke Waterdienst Ieper komen in het bezit van De Watergroep. De enige uitzondering daarop zijn de vijvers van Zillebeke en Dikkebus. Die laatste blijven eigendom van de stad Ieper, maar worden wel verder gebruikt als bron van ruw water voor de drinkwaterproductie.