Een gloednieuw waterproductiecentrum in Bertem zal zo’n 100.000 huishoudens en industriële klanten van
De Watergroep van zachter drinkwater voorzien. Om de leveringszekerheid van het drinkwater in de regio Vlaams-Brabant te garanderen, plant De Watergroep ook een grondige renovatie van de waterreservoirs in Meerbeek.

De waterreservoirs in Meerbeek (Kortenberg) hebben een cruciale ligging en bevinden zich aan één van de belangrijkste waterknooppunten in Vlaanderen. Van hieruit vertrekt 58% van het drinkwater dat De Watergroep levert aan haar klanten in Vlaams-Brabant. In de waterreservoirs wordt in totaal 51.000 m³ drinkwater gestockeerd om pieken in het waterverbruik op te vangen en de nodige waterleveringszekerheid te kunnen garanderen.

De investeringen zijn noodzakelijk om de drinkwatervoorziening aan te passen aan de bevolkingsgroei en de effecten van klimaatverandering. Het nieuwe waterproductiecentrum met onthardingsinstallatie krijgt een plaats op het terrein van het Agentschap Wegen en Verkeer aan het op- en afrittencomplex in Bertem. En dat is goed nieuws voor zo’n 100.000 huishoudens in Vlaams-Brabant, zij mogen vanaf 2028 zachter water verwachten.
 

Waterproductiecentrum met onthardingsinstallatie (Bertem)

Nieuw waterproductiecentrum Bertem

‘De watervoorziening staat onder druk,’ weet burgemeester Joël Vander Elst van Bertem. ‘Wij zijn ons bewust van het belang van duurzaam waterbeheer. Het bevolkingsaantal in de Vlaamse ruit groeit en dat heeft een invloed op het waterverbruik. Wij zijn dan ook trots op deze manier te kunnen bijdragen aan de leveringszekerheid van lokaal geproduceerd én zachter drinkwater.’

Het waterproductiecentrum krijgt een plaats op het terrein van de federale wegpolitie langs de E40. Strategisch gezien de meest aangewezen locatie. Het is een zone van openbaar nut en het gebouw wordt volledig ingepast in de omgeving. De oude site van De Watergroep in Leefdaal krijgt een nieuwe bestemming. Samen met de inwoners van Bertem wordt op zoek gegaan naar een gepaste invulling.
 

Watervoorziening in de regio

Water in de regioHistorisch belang waterreservoirs Meerbeek

 • Eén van de belangrijkste waterknooppunten Vlaanderen. Voorziet de regio ten noordwesten van Leuven van drinkwater.
 • Van hieruit vertrekt 58% van het in Vlaams-Brabant geproduceerde water naar klanten.
 • De reservoirs worden gevoed via een grote toevoerleiding vanuit verschillende Waalse en Vlaamse waterwinningen.
 • Een deel van dit geproduceerde, harde drinkwater gaat naar het waterproductiecentrum HAC in Leuven, waar het na centrale ontharding naar de klanten uit Oud-Heverlee, Leuven en Bierbeek gaat. 
 • Dankzij de goede ligging komt een groot deel van het water (uit de Waalse winningen) gravitair toe in de reservoirs van Meerbeek en kan het opnieuw gravitair vertrekken naar grote delen van Vlaams-Brabant. 

Werken aan het leidingnet

 • Nieuwe verbinding tussen waterreservoirs Meerbeek en watertoren Bertem zorgt voor leveringszekerheid van drinkwater richting het UZ-Gasthuisberg. 
 • Aan te leggen leidingen op het terrein.
   

Zachter drinkwater

De klimaatverandering zet een grote druk op de vraag en het aanbod van het drinkwater. Om ook in de toekomst kwaliteitsvol drinkwater te garanderen, blijft De Watergroep werken aan duurzaam en innovatief waterbeheer. Met de komst van het waterproductiecentrum met onthardingsinstallatie speelt De Watergroep in op de verwachtingen van haar klanten. Bovendien heeft zachter drinkwater een positieve invloed op het milieu. Er is bijvoorbeeld minder wasmiddel nodig en toestellen verbruiken minder energie.

Hard water wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van stoffen die onontbeerlijk zijn voor ons lichaam: calcium en magnesium. Hard water is dus perfect drinkwater. Vooral wanneer hard water verwarmd wordt of wanneer hard water in contact komt met lucht, bijvoorbeeld via de douchekop of aan de kraan, kan dit kalkafzetting veroorzaken. De komst van het nieuwe waterproductiecentrum zal dus meer comfort geven.
Lees meer over waterhardheid.

De bouw van het nieuwe waterproductiecentrum past in een meerjarenplan waarbij De Watergroep investeert in klimaatrobuuste infrastructuur
 

Opwaardering van site Meerbeek

‘De plannen voor de renovatie van de waterreservoirs in Meerbeek zijn veelbelovend,’ aldus Alexandra Thienpont, burgemeester van Kortenberg. ‘In de nieuwe plannen werd duidelijk rekening gehouden met eerdere opmerkingen. De reservoirs zijn volledig in het landschap geïntegreerd en bijhorende installaties worden zoveel mogelijk ondergronds opgebouwd.’

Impressie van Meerbeek (klik om te vergroten):

Impressie Meerbeek Impressie Meerbeek

Renovatie waterreservoirs

 • Het nieuwe inplantingsplan (klik om te vergroten):
  Nieuw inplantingsplan Meerbeek
    
 • Planning onder voorbehoud
  • Eind maart 2023: vergunning middenspanningscabine
  • Eind 2023: indienen vergunning renovatie
  • Eind 2024: plaatsing middenspanningscabine
  • Eind 2024: start werken
  • 2028: einde werken.
    

Infomarkten

Suggestieformulier

Heb jij een suggestie voor de invulling van de site Bertem of Kortenberg? Laat het ons hieronder weten.