Wat doen we binnen het project PERIVALLON?

 

We willen een beter en meer volledig beeld vormen van de georganiseerde milieucriminaliteit en -inbreuken. Daarom ontwikkelen en testen we (digitale) oplossingen voor de detectie en documentatie van zulke incidenten. Hiervoor hebben we satellietdata, teledetectie, sensoren en sociale media nodig. We analyseren de gegevens via artificiële intelligentie.

 

Wat halen we uit het project?

 

Betere werkmethodes. Zo wordt het makkelijker om (gewilde of ongewilde) milieu-incidenten te ontdekken en op te volgen. Bijvoorbeeld: gewilde of ongewilde waterverontreinigingen.

Eindgebruikers, zoals De Watergroep, kunnen dan hierop gepast reageren.

 

Naast ‘waterverontreiniging’, kijken we binnen PERIVALLON nog naar 3 andere onderwerpen binnen het concept van detectie en opvolging:

  • Illegaal afvalstorten
  • Grensoverschrijdende illegale handel in afgedankte en elektronische apparatuur
  • Illegale handel in stoffen die schadelijk zijn voor de ozonlaag.

 

Bijkomend voorzien we binnen het project uitgebreide opleidingen, praktijkervaring, gezamenlijke oefeningen en opleidingsmateriaal om de invoering van de PERIVALLON-instrumenten en -technologieën te stimuleren.

Wat is de bijdrage van De Watergroep?

De Watergroep helpt mee om het platform en de gegevens die opgeleverd worden in PERIVALLON bruikbaar te maken voor de eindgebruikers.

 

Zo werken we bijvoorbeeld mee aan de volgende vragen:

  • Hoe moet het platform er uitzien?
  • Wat willen we kunnen met het platform?
  • Welke parameters moeten opvraagbaar zijn?

Tevens zal De Watergroep historische data aanleveren over stortingen en lozingen in waterstromen. Deze gebruiken we dan om het systeem uit te testen.

De Watergroep wil via het platform een snelle detectie van een lozing of verontreiniging van een waterstroom verkrijgen, zodat we een vroegtijdige waarschuwing krijgen. Dat maakt een snelle opvolging mogelijk. De Watergroep kan dan snel anticiperen en ervoor zorgen dat incidenten een minimale invloed hebben op de drinkwaterproductie (verminderde storing/onderbreking/stilstand).

 

Meer over PERIVALLON

  • Europees project
  • 24 partners
  • Consortium bestaat uit 5 politie- en grensbewakingsautoriteiten, 3 milieubeschermingsautoriteiten, 6 onderzoeks- / academische instellingen, 8 industriële partners, een EU-agentschap en een stichting
  • PERIVALLON staat voor Protecting the EuRopean territory from organised enVironmentAl crime through inteLLigent threat detectiON tools. Dit is ook het Griekse woord (περιβάλλον) voor milieu.

 

Het project startte op 1 december 2022 en loopt tot en met 30 november 2025. Dit project wordt gefinancierd door de Europese Commissie in het onderzoeks- en innovatieprogramma ‘Horizon Europe’ in het kader van subsidieovereenkomst nr. 101073952.

Meer info: