Via het waterproductiecentrum in Heers voorzien we 6.250 gezinnen uit de omliggende regio (Heers, Gingelom en Sint-Truiden) elke dag van kwaliteitsvol drinkwater. Sinds 2007 is dat ‘zacht’ water (= water dat we in de laatste behandelingsstap ‘ontharden’ waardoor het minder kalk en magnesium bevat). 
 

Korte geschiedenis van de waterwinning in Bovelingen

Sinds 1977 wint De Watergroep grondwater in Bovelingen. Dit water is afkomstig uit het Krijt, een belangrijke watervoerende laag die van Wallonië tot bijna aan de Nederlandse grens loopt en ook in grote delen van Vlaams-Brabant voorkomt. Onder de huidige vergunning mogen wij maximaal 1.460.000 m³ grondwater per jaar worden onttrekken. In 2007 bouwden wein Bovelingen de allereerste onthardingscentrale van De Watergroep. Sindsdien onttrekt de winning ongeveer 900.000 m³ grondwater per jaar. 
 

Hervergunningsprocedure

De huidige vergunning voor grondwaterwinning in Bovelingen loopt af in oktober 2022. De Watergroep diende op 23 oktober 2021 een hervergunningsaanvraag in. Voordat we deze aanvraag indienden, organiseerden we een infovergadering voor omwonenden op 4 mei 2021, waarbij we ook de bezorgdheden van omwonenden in kaart brachten. Sinds mei 2021 voerden we verschillende studies uit om de mogelijkheden voor hervergunning en de impact op de waterlaag en omgeving grondig te onderzoeken. We kregen hierbij ondersteuning van het extern studiebureau Antea Group.

We hebben deze studies en de resultaten ervan toegelicht aan de omwonenden op 9 december 2021. Het openbaar onderzoek over de hervergunningsaanvraag liep van 2 tot 31 december 2021. Als reactie op de verkregen bezwaarschriften en adviezen dienden we een wijzigingsverzoek in. Er werd een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd dat van 21 februari tot 22 maart 2022 liep. Op 24 februari 2022 organiseerde de gemeente Heers het infomoment voor dit nieuwe openbaar onderzoek. Het vergunningsdossier werd intussen samen met de adviezen van de betrokken instanties ter beslissing voorgelegd aan de Vlaams minister van Omgeving.

De minister nam op 22 mei 2022 de beslissing om een proefvergunning voor een periode van 2 jaar te geven. We bestuderen het besluit van de minister, in functie van de waterleveringszekerheid voor onze klanten in de betrokken regio. We werken daarna een vervolgstappenplan uit om de waterleveringszekerheid zowel op korte als op lange termijn te kunnen blijven garanderen.

Heb je vragen over zettingsschade aan jouw woning? Het Departement Omgeving voert momenteel onderzoek naar zettingsschade door de afgelopen droge zomers in heel Vlaanderen. Hier vind je meer informatie en kan je jouw woning registreren.
 

Veelgestelde vragen hervergunnigsprocedure waterwinning Bovelingen

Alle veelgestelde vragen kan je hier lezen.

 

Heb je nog een vraag?

Stel ze via onderstaand formulier.