Via het waterproductiecentrum in Heers voorzien we 6.250 gezinnen uit de omliggende regio (Heers, Gingelom en Sint-Truiden) elke dag van kwaliteitsvol drinkwater. Sinds 2007 is dat ‘zacht’ water (= water dat we in de laatste behandelingsstap ‘ontharden’ waardoor het minder kalk en magnesium bevat). Onze huidige vergunning voor grondwaterwinning loopt af in oktober 2022. Om de waterlevering voor Heers en omstreken ook daarna te garanderen, werken we aaneen nieuwe vergunning.
 

Korte geschiedenis van de waterwinning in Bovelingen

Sinds 1977 wint De Watergroep grondwater in Bovelingen. Dit water is afkomstig uit het Krijt, een belangrijke watervoerende laag die van Wallonië tot bijna aan de Nederlandse grens loopt en ook in grote delen van Vlaams-Brabant voorkomt. Onder de huidige vergunning mogen wij maximaal 1.460.000 m³ grondwater per jaar worden onttrekken. In 2007 bouwden wein Bovelingen de allereerste onthardingscentrale van De Watergroep. Sindsdien onttrekt de winning ongeveer 900.000 m³ grondwater per jaar. 
 

Hervergunningsprocedure

De Watergroep diende op 23 oktober 2021 een hervergunningsaanvraag in.  Voordat we deze aanvraag indienden, organiseerden we een infovergadering voor omwonenden op 4 mei 2021, waarbij we ook de bezorgdheden van omwonenden in kaart brachten. Sinds mei 2021 voerden we verschillende studies uit om de mogelijkheden voor hervergunning en de impact op de waterlaag en omgeving grondig te onderzoeken. We kregen hierbij ondersteuning van het extern studiebureau Antea Group. We hebben deze studies en de resultaten ervan toegelicht aan de omwonenden op 9 december 2021. Het openbaar onderzoek over de hervergunningsaanvraag liep van 2 tot 31 december 2021. Als reactie op de verkregen bezwaarschriften en adviezen dienden we een wijzigingsverzoek in. Nu wordt een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd dat loopt van 21 februari tot 22 maart. Op 24 februari 2022 organiseert de gemeente Heers het infomoment voor dit nieuwe openbaar onderzoek. Voor meer informatie over dit nieuwe openbare onderzoek kan je terecht bij de gemeente Heers. 

Heb je vragen over zettingsschade aan jouw woning? Het Departement Omgeving voert momenteel onderzoek naar zettingsschade door de afgelopen droge zomers in heel Vlaanderen. Hier vind je meer informatie en kan je jouw woning registreren.
 

Veelgestelde vragen hervergunnigsprocedure waterwinning Bovelingen

Alle veelgestelde vragen kan je hier lezen.

 

Heb je nog een vraag?

Stel ze via onderstaand formulier.