Via het waterproductiecentrum in Heers voorzien we 6.250 gezinnen uit de omliggende regio (Heers, Gingelom en Sint-Truiden) elke dag van kwaliteitsvol drinkwater. Sinds 2007 is dat ‘zacht’ water (water dat we in de laatste behandelingsstap ‘ontharden’ waardoor het minder kalk bevat). 
 

Korte geschiedenis van de waterwinning in Bovelingen

Sinds 1977 wint De Watergroep grondwater in Bovelingen. Dit water is afkomstig uit het Krijt, een belangrijke watervoerende laag die van Wallonië tot bijna aan de Nederlandse grens loopt en ook in grote delen van Vlaams-Brabant voorkomt. In 2007 bouwden we in Bovelingen de allereerste wateronthardingscentrale van De Watergroep. Sindsdien onttrekt de winning ongeveer 900.000 m³ grondwater per jaar. 
 

Hervergunningsprocedure

De vorige vergunning voor grondwaterwinning in Bovelingen liep af in oktober 2022. De Watergroep diende op 23 oktober 2021 een hervergunningsaanvraag in. Ter voorbereiding organiseerden we op 4 mei 2021 een infovergadering voor omwonenden, zodat we ook hun input in kaart konden brengen. Sindsdien voerden we verschillende studies uit om de mogelijkheden voor hervergunning en de impact op de waterlaag en omgeving grondig te onderzoeken. We kregen hierbij ondersteuning van het extern studiebureau Antea Group.

We hebben deze studies en de resultaten ervan toegelicht aan de omwonenden op 9 december 2021. Het openbaar onderzoek over de hervergunningsaanvraag liep van 2 tot 31 december 2021. Als reactie op de verkregen bezwaarschriften en adviezen dienden we een wijzigingsverzoek in. Er werd een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd dat van 21 februari tot 22 maart 2022 liep. Op 24 februari 2022 organiseerde de gemeente Heers het infomoment voor dit nieuwe openbaar onderzoek. De bevoegde minister nam op 22 mei 2022 de beslissing om een proefvergunning voor een periode van 2 jaar te geven. Op basis daarvan werkten we een vervolgstappenplan uit om de waterleveringszekerheid voor onze klanten in die regio zowel op korte als op lange termijn te kunnen blijven garanderen.

In het kader van de proefvergunning voor de grondwaterwinning in Bovelingen installeerden we in maart en april 2023 21 nieuwe peilputten. Via deze peilbuizen volgen we de effecten van de waterwinning op de grondwatervoorraad en -stromingen en de algemene trends op. De locaties van de peilputten werden in overleg met Agentschap Natuur en Bos en een erkende MER-deskundige grondwater geselecteerd. De Watergroep volgt alle data uit het peilputtennetwerk nauwkeurig op en rapporteert hierover aan de Vlaamse Milieumaatschappij en de overige instanties vermeld in de vergunning.

Heb je vragen over zettingsschade aan jouw woning? Het Departement Omgeving voert momenteel onderzoek naar zettingsschade door de afgelopen droge zomers in heel Vlaanderen. Hier vind je meer informatie en kan je jouw woning registreren.
 

Veelgestelde vragen hervergunningsprocedure waterwinning Bovelingen

Op deze webpagina lees je meer over de hervergunningsprocedure.

 

Heb je nog een vraag?

Stel ze via onderstaand formulier.