Europese UnieHet project B-WaterSmart is een groot Europees project met niet minder dan 35 partners. Gedurende dit project zullen zes regio’s en steden verspreid over Europa hun water(her)gebruik onder de loep nemen en hierover een innovatieve aanpak voorleggen.

Voor Vlaanderen zijn we betrokken met De Watergroep, VITO, PCG, Aquafin, Stad Mechelen en KWR. In Vlaanderen (één van de regio’s) zitten we met 2 demonstraties.

Enerzijds zal de stad Mechelen samen met PCG bekijken of irrigatiebehoeften voor de landbouw en stormwateropvang kunnen gecombineerd worden door middel van de bouw en slim hydraulisch beheer van een bufferbekken.

De blankaartAnderzijds zal De Watergroep, samen met Aquafin een UF/RO-piloot ontwerpen die de waterbevoorrading van waterproductiecentrum De Blankaart moet verhogen via een drietal pistes:

  • De waterkwaliteit van RWZI Woumen effluent opwerken om een rechtstreekse koppeling tussen effluent en drinkwaterproductie mogelijk te maken, zonder natuurlijke buffer.
  • Op het terrein van waterproductiecentrum De Blankaart opgepompt water uit diepe grondlagen bruikbaar maken voor drinkwaterproductie.
  • Ruw water ontzilten om zo langer waterinname mogelijk te maken voor waterproductiecentrum De Blankaart.

KWR coördineert en VITO zorgt voor een uitgebreide regionale analyse en disseminatie (via VLAKWA), mede gebaseerd op deze pilootsystemen.

Het project ontvangt financiering vanuit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie.

Meer weten?

Lees het artikel 'Slim met water met B-Watersmart en Life Freshman' >

Lees het artikel ‘De Vlaamse proeftuin’ >

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869171.