WaterleauHet project B-WaterSmart is een groot Europees project met niet minder dan 35 partners. Gedurende dit project nemen 6 regio’s en steden verspreid over Europa hun water(her)gebruik onder de loep en leggen hierover een innovatieve aanpak voor.

In Vlaanderen zijn we betrokken met De Watergroep, VITO, PCG, Aquafin, Stad Mechelen en KWR. In Vlaanderen (één van de regio’s) zijn er 2 demonstraties.

De stad Mechelen zal samen met PCG bekijken of irrigatiebehoeften voor de landbouw en stormwateropvang kunnen gecombineerd worden door middel van de bouw en slim hydraulisch beheer van een bufferbekken.

Het waterproductiecentrum De Blankaart is afhankelijk van het oppervlaktewater in de omgeving. Door de klimaatverandering is er een toenemend risico dat er te weinig water van goede kwaliteit beschikbaar is tijdens droogteperiodes. Daarom werken De Watergroep en Aquafin aan concepten om de waterbeschikbaarheid in de toekomst te verhogen:

  • De Watergroep onderzoekt een CCRO (Closed Circuit Reverse Osmose)-installatie die de waterbevoorrading van waterproductiecentrum De Blankaart moet verhogen. Door de huidige infrastructuur uit te breiden met bijkomende zuiveringstechnieken, kunnen we water van mindere kwaliteit innemen in het spaarbekken.
  • Aquafin heeft een pilootinstallatie gebouwd waarin uiteenlopende technieken gecombineerd kunnen worden om het gezuiverde effluent verder op te zuiveren tot een kwaliteit die volstaat om het spaarbekken van De Watergroep aan te vullen.

Beide concepten kunnen bijdragen tot een verhoogde aanvoer van water voor de drinkwaterproductie, ook in extreme droge periodes. Zo kunnen we meer drinkwater produceren en behouden we de uitstekende kwaliteit van ons drinkwater.

Europese UnieKWR coördineert en VITO zorgt voor een uitgebreide regionale analyse en disseminatie (via VLAKWA), mede gebaseerd op deze pilootsystemen.

Het project ontvangt financiering vanuit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie.

Meer weten?

Lees het artikel 'Slim met water met B-Watersmart en Life Freshman' >

Lees het artikel ‘De Vlaamse proeftuin’ >