WaterleauB-WaterSmart is een groot Europees onderzoeksproject met 6 Vlaamse partners en 30 partners uit diverse andere Europese landen. Het oogmerk? De transformatie naar een waterslimme economie en maatschappij een mooie duw in de rug geven. Gedurende dit project nemen 6 regio’s verspreid over Europa hun water(her)gebruik onder de loep en zetten innovatieve experimenten op om dat water(her)gebruik verder te optimaliseren.

Vlaanderen is een van deze regio's. De Watergroep is als partner betrokken samen met VITO, PCG (Proefcentrum voor de Groenteteelt), Aquafin, Stad Mechelen en KWR. In Vlaanderen zijn er 2 voorbeeldcases, een rond het slim sturen van regenwater en een rond alternatieve waterbronnen.

Slim sturen van regenwater

De stad Mechelen zal samen met het Proefcentrum voor de Groenteteelt bekijken of irrigatiebehoeften voor de landbouw en stormwateropvang kunnen gecombineerd worden door middel van de bouw van een bufferbekken en het slim hydraulisch beheer ervan.

Alternatieve waterbronnen

Ons waterproductiecentrum De Blankaart in Diksmuide is afhankelijk van het oppervlaktewater in de omgeving. Door de klimaatverandering stijgt de zoutconcentratie in het spaarbekken van De Blankaart en is er een toenemend risico dat er te weinig water van goede kwaliteit beschikbaar is tijdens droogteperiodes. Daarom werken De Watergroep en Aquafin aan concepten om de waterbeschikbaarheid in de toekomst te verhogen:

  • De Watergroep onderzoekt een CCRO (Closed Circuit Reverse Osmose)-installatie die de waterbevoorrading van waterproductiecentrum De Blankaart moet verhogen. Door de huidige infrastructuur uit te breiden met bijkomende zuiveringstechnieken, kunnen we ook zouten verwijderen en water van mindere kwaliteit innemen in het spaarbekken als bron voor drinkwaterproductie. Op dit moment kan dat nog niet, waardoor de inneming van vers water moet worden stopgezet bij bijvoorbeeld een hoge zoutconcentratie in het water in de omgeving. Tijdens het pilootproject kon de efficiëntie van het systeem alvast tot 95% verhoogd worden, waardoor het waterverlies doorheen de zuivering beperkt bleef. Daarnaast zien we dat de installatie zich automatisch aanpast bij verhoging van de zoutconcentratie. Zo kan er continu drinkwater geproduceerd worden, onafhankelijk van de waterkwaliteit die binnenkomt. 

  • Aquafin heeft een pilootinstallatie gebouwd waarin uiteenlopende technieken gecombineerd kunnen worden om het gezuiverde effluent verder op te zuiveren tot een kwaliteit die volstaat om het spaarbekken van De Blankaart aan te vullen.

Beide concepten kunnen dus bijdragen tot een verhoogde aanvoer van water voor de drinkwaterproductie, ook in extreme droge periodes. Zo kunnen we meer drinkwater produceren en behouden we de uitstekende kwaliteit van ons drinkwater.

Europese UnieKWR coördineert en VITO zorgt voor een uitgebreide regionale analyse en disseminatie (via VLAKWA), mede gebaseerd op deze pilootsystemen.

Het project ontvangt financiering vanuit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie.

Meer weten?

Lees het artikel 'Slim met water met B-Watersmart en Life Freshman' >

Lees het artikel ‘De Vlaamse proeftuin’ >