Niet elke druppel drinkwater die we produceren, stroomt uiteindelijk uit een kraan. Lekkende leidingen en breuken zorgen - samen met het water voor het spoelen van leidingen en blussen van branden - onderweg helaas voor waterverlies. Water is nochtans een schaars en kostbaar goed waarmee we zorgzaam moeten omspringen. Daarom startte De Watergroep een ambitieus meerjarenprogramma om de zogenaamde ‘lekverliesindex’ drastisch terug te brengen. De Watergroep - en bij uitbreiding heel Vlaanderen - wil op termijn tot de wereldtop behoren op vlak van lekvrije leidingen.
 

Wat is NRW?

NRW staat voor Niet in Rekening gebracht Water of Non-Revenue Water. Het gaat om water dat wordt geproduceerd en gaat ons leidingnet ingaat, maar niet gefactureerd kan worden. Het gaat om verlies zoals lekkages, diefstal, onnauwkeurige watermeters of inaccurate registraties. We drukken dit cijfer uit in miljoenen kubieke meter.


 

Hoe pakken we waterlekken aan?

Door meer te meten, data te verzamelen, een beter drukbeheer en leidingen proactief te vervangen, kunnen we sneller lekken opsporen én voorkomen. Op die manier stroomt er minder water weg. Zo beperken we hinder en schade – en dragen we zorg voor het milieu.

Ons actieplan tegen waterverlies

Het meerjarig actieplan van De Watergroep omvat 7 actiesporen om het volume aan verloren water te verkleinen. We zetten ze even op een rijtje:

 • Meer meten betekent dat we meer debietmeters, drukmeters en sensoren plaatsen in het waterleidingnet. Zo kunnen we nog gerichter lekken zoeken.
 • Meer connectiviteit zorgt dat meetgegevens vanuit ons leidingnet vlot terechtkomen in onze databanken.
 • Meer inzicht toont met gegevens uit databanken een actuele kaart van de zones met verhoogd lekverlies. Zo weten we in welke gebieden we lekverliezen eerst moeten aanpakken.
 • Betere lekopsporing laat onze lekzoekers toe meer lekken te lokaliseren. We experimenteren met innovatieve lekdetectietechnieken (drones, satellieten …). Komende 2 jaar worden ook 400 nieuwe sensoren in het leidingnet geplaatst. Dankzij die data kunnen we lekken sneller detecteren. 
 • Efficiënt lekherstel focust op snel en doeltreffend lekherstel door onze ploegen op het terrein.
 • Beter drukbeheer zorgt voor een optimale waterdruk en vermijdt drukschommelingen op onze leidingen. Een te hoge waterdruk zorgt namelijk voor meer leidingbreuken en dus meer lekken.
 • Efficiënter vervangingsbeleid focust op proactief vervangen van die leidingen met verhoogde kans op lekverlies.
   

Onze ambitie in cijfers

(klik om te vergroten)

ILI 2022 - 2028

Wat zijn de resultaten?

De afgelopen jaren boekten we op verschillende vlakken grote vooruitgang in onze strijd tegen lekverlies. Onze acties hebben duidelijk effect: de lekverliescijfers tonen een dalende trend. In 2021 bespaarden we bijvoorbeeld 5.042.456,44 m³ meer water dan in 2020 - dat zijn maar liefst 2.161 Olympische zwembaden.

We werken toe naar een ILI van 0,45. ILI staat voor ‘Infrastructure Leakage Index’ en is een internationale standaard die lekverliezen in cijfers uitdrukt. Het is een manier waarop watermaatschappijen met elkaar vergeleken kunnen worden. De berekening houdt bijvoorbeeld ook rekening met druk en leidinglengte.

Onze ‘Infrastructure Leakage Index’ (ILI) lag in 2022 op 1,23 en in 2021 op 1,50. In 2020 klokten we af op 1,71. Met andere woorden: onze acties beginnen hun vruchten af te werpen. We zijn er nog niet, maar houden goed de vinger aan de pols. De komende jaren willen we de ILI-waarde nog verder laten dalen. Bij de laatste 4 metingen bleven alle cijfers telkens dalen. 

(klik om te vergroten)

Q1 = kwartaal 1 / Q2 = kwartaal 2 / Q3 = kwartaal 3 / Q4 = kwartaal 4

ILI grafiek

NRW grafiek

Werkelijke verliezen grafiek

De cijfers in een notendop

 • Infografiek NRWWe maken de berekening 4 keer per jaar (kwartaal 1, 2, 3 en 4). 
 • De berekeningen van de ILI kijken steeds een jaar terug in de tijd. Dat betekent dat we acties die we vandaag nemen pas met vertraging in de cijfers zien. 
 • Werkelijke verliezen is een onderdeel van NRW. Het gaat om het stuk verlies dat we lijden door lekken, meteen het grootste stuk van ons NRW. Het gaat met andere woorden om NRW zonder diefstal, onnauwkeurige watermeters of inaccurate registraties. We drukken dit telkens uit in miljoenen kubieke meter.
   

Wat brengt de toekomst?

We blijven intensief zoeken naar en experimenteren met kostenefficiënte en vernieuwende manieren om onzichtbare lekken op te sporen: van drones over satellietdata tot geluidsloggers en lekdetectiegas.
 

Wist je dat ...

... er verschillende soorten waterlekken zijn? 

 • Zichtbare waterlekken: lekken die boven de grond komen - zoals bijvoorbeeld op de stoep. 
 • Onzichtbare waterlekken: deze lekken zitten onder de grond. We sporen ze op aan de hand van data of innovatieve technieken. Het kan gaan om kleinere lekken (die op lange termijn wel een grote impact kunnen hebben) of grote lekken.

... er verschillende redenen zijn waarom een lek ontstaat?

 • Werken in de buurt: heel veel waterlekken ontstaan tijdens grote werken aan de straat of aan andere nutsleidingen.
 • Materiaal leidingnet: ons leidingnetwerk bestaat, afhankelijk van de locatie en ouderdom, uit een 10-tal verschillende leidingmaterialen. Binnen het huidige vervangingsbeleid pakken we eerst de leidingen van vezelcement, grijs gietijzer en staal aan, omdat daar de meeste lekken voorkomen.
 • Ondergrond: ligt de leiding in een ‘zure’ ondergrond? Dan is de kans op een waterlek groter.
 • Druk: een te hoge waterdruk in het waterleidingnet zorgt voor meer breuken en dus meer waterlekken.
   

Hoe kan jij helpen?

Ook jij kan helpen in de strijd tegen waterverlies. Merk je een waterlek op in het straatbeeld? Twijfel niet en meld het meteen! Via ons online formulier geef je in een handomdraai alle relevante informatie door. We komen het lek zo snel mogelijk herstellen!
 

Nieuws