LIFEDe bronnen zijn de belangrijkste assets voor de productie van proper en gezond drinkwater. Voor het versterken van de natuurlijke kwaliteit van het drinkwater, en voor een veilige en betrouwbare drinkwatervoorziening nu en in de toekomst, zet De Watergroep volop in op een effectieve en duurzame bescherming van haar bronnen.

Eén van de belangrijke grondwaterwinningen in het projectgebied ondervindt nog steeds een te hoge nitraatdruk met stijgende nitraatwaarden tot gevolg. Door participatie in het project wil De Watergroep de juiste oorzaak van deze nitraatdruk achterhalen en ruimtelijk beter in kaart brengen. Zo willen we toekomstige te verwachten kwaliteitsevoluties beter kunnen inschatten, maar bovenal ook de juiste bronbeschermingsmaatregelen kunnen definiëren om geleidelijk een algemene verbetering van de grondwaterkwaliteit te realiseren. Dit komt ook de waterbeschikbaarheid ten goede.

Logo beliniBinnen het project van De Watergroep wordt een studie uitgevoerd om de nitraatdruk ter hoogte van de grondwaterwinning in kaart brengen, zowel ruimtelijk als de evolutie doorheen de tijd. Vervolgens wordt via isotopenanalyses van het grondwater gericht gezocht naar de oorsprong van de te hoge nitraatgehaltes. Als deze bepaald is, kunnen gerichte maatregelen uitgewerkt worden om de concentratie in de toekomst te doen dalen.

Het project LIFE Belini ontvangt subsidies van het LIFE Programma van de Europese Unie.

Lees meer over dit project op de website van Dunea >>