LIFEIn de polderstreek is er veel zoet water beschikbaar als afvoer naar de zee. De kwaliteit is echter onvoldoende voor directe inname in het waterproductiecentrum. Een extra natuurlijke zuiveringsstap kan ervoor zorgen dat we zwevende stoffen en opgeloste organische micropolluenten kunnen verwijderen. In Avekapelle onderzoeken we het principe van kreekruginfiltratie. Hierbij vergroten we de zoetwaterlens in de kreekrug artificieel door bijkomende infiltratie. Na een korte verblijftijd pompen we het water terug op en kan het water ingenomen worden in een drinkwater productiecentrum. Op deze manier passen we ook het multibarrièreprincipe toe, waarbij meerdere complementaire behandelingsstappen ingezet worden om tot veilig drinkwater te komen.

Binnen het project LIFE FRESHMAN zullen De Watergroep en IWVA een pilootinstallatie bouwen voor infiltratie en recuperatie met een debiet van 50 m³/h. Het doel is om een natuurlijke zuiveringsbarrière te installeren en deze te testen. Dit zou dan kunnen dienen als voorzuivering voor latere drinkwaterproductie.

In Nederland zullen de Nederlandse partners een grote demonstratie-eenheid bouwen om de ondergrondse zoetwaterlens te vergroten. Deze zoetwaterlens (350.000 m³) kan dienen als reservoir en als buffer tegen zout water intrusie. Het brakke teruggewonnen water zullen ze hier met omgekeerde osmose behandelen om zo tot een nieuwe drinkwaterbron te komen.

3D doorsnede MAR

Dit project is een samenwerking tussen Allied Waters, KWR Water, IWVA en De Watergroep.

Meer weten?

Lees het artikel 'Slim met water met B-Watersmart en Life Freshman >>