Kerncijfers 2018 - 2019

   2018 2019
Productie (miljoen m3)
 
Grondwater 97,19 96,66
Oppervlaktewater 32,78 32,69
Totaal 129,97 129,35
Aankoop van derden (miljoen m3)  57,50 57,52
Verkoop aan derden (miljoen m3)  7,47 7,03
Leveringseenheden    
In dienst 1.436.057
1.451.429
Bestaande 1.456.769 1.473.820
Aangesloten gemeenten    
Volledig 169 166
Gedeeltelijk 11 11
Totaal 180 177
Bevolking 3.231.640 3.265.106
Kapitaal    
Ingeschreven kapitaal (euro) 931.803.650
931.155.900
Aantal aandelen 40.672.146
Personeel (op 31 december)  1.528 1.509