Kerncijfers 2017 - 2018

   2018 2017
Productie (miljoen m3)
 
Grondwater 97,19 94,36
Oppervlaktewater 32,78 35,94
Totaal 129,97 130,30
Aankoop van derden (miljoen m3)  57,50  44,46
Verkoop aan derden (miljoen m3)  7,47  7,84
Leveringseenheden    
In dienst 1.436.057
1.341.360
Bestaande 1.456.769 1.361.514
Aangesloten gemeenten    
Volledig 169 158
Gedeeltelijk 11 17
Totaal 180 175
Bevolking 3.231.640 3.027.594
Kapitaal    
Ingeschreven kapitaal (euro) 931.803.650
902.640.250
Aantal aandelen 40.672.146 39.505.610
Personeel (op 31 december)  1.528  1.483

 

Overzichtstabel 2018 per provincie

  West-
Vlaanderen
Oost-
Vlaanderen
Vlaams-
Brabant
Limburg Totaal
Leveringseenheden (in dienst)

 

 

 

 

 

Bevolking 822.086
552.989
983.140
873.425
 3.027.594
Gemeenten  51 27 58 44 180
Volledige bevoorrading 46 24 55 44 169
Gedeeltelijke bevoorrading 5 3 3 0 11
Watervolume (m3)          
Water beschikbaar in eigen
installaties na behandeling
36.441.123 15.849.721 29.587.686 48.086.704 129.965.234
Aangekocht bij derden 14.589.330  13.904.136  27.718.054 1.283.456 57.494.976

Aangekocht bij andere
directies De Watergroep

  1.621.933  1.730.376 108.443
Verkocht aan derden    1.190.923 3.621.632 2.086.233 567.772
7.466.560
Verkocht aan andere
directies De Watergroep
  5.121 1.780.595 792.138
Afstaan voor
grijswaterprojecten
1.634.239       1.634.239

Beschikbaar volume
drinkwater

49.839.530 27.749.037 54.286.390 48.118.693 179.993.650
Leidingen (km)          
Aangroei in 2018 428 (= +1%)
Totaal netwerk in dienst 31/12/201834.061