Kerncijfers 2019 - 2020

   2020 2019
Productie (miljoen m3)
 
Grondwater 97,84 96,66
Oppervlaktewater 34,58 32,69
Totaal 132,41 129,35
Aankoop van derden (miljoen m3) 59,97  57,52
Verkoop aan derden (miljoen m3) 8,07  7,03
Leveringseenheden    
In dienst 1.472.636 1.451.429
Bestaande 1.495.830 1.473.820
Aangesloten gemeenten    
Volledig 166 166
Gedeeltelijk 11 11
Totaal 177 177
Bevolking 3.277.704 3.265.106
Kapitaal    
Ingeschreven kapitaal (euro) 953.876.525
931.155.900
Aantal aandelen 41.555.061 40.646.236
Personeel (op 31 december) 1.645  1.509