Wat is PFAS?

De afkorting staat voor ‘poly- en perfluoralkylverbindingen’. Het is een verzamelnaam voor veel verschillende stoffen met (gedeeltelijk) verschillende eigenschappen. Ze worden ingedeeld in 2 grote groepen: polymeren en niet-polymeren.

 

Waarom kijken we naar PFAS als een groep?

Er is een belangrijke gemeenschappelijke eigenschap die voor problemen zorgt: ze zijn waterafstotend en slecht afbreekbaar in het milieu.

 

Onderzoek naar PFAS in opdracht van de Vlaamse Regering

Professor dr. Karl Vrancken coördineert als onafhankelijke opdrachthouder het onderzoek naar PFAS in bodem, water, voedingsmiddelen, planten, dier en mens. Op de website PFAS-vervuiling vind je alle informatie.

 

Brede toepassing en langdurig gebruik in verschillende sectoren en producten

We vinden PFAS terug in verschillende afvalstromen en rioolwater. Zelfs onze drinkwatervoorziening wordt blootgesteld aan contaminatie door PFAS. Dit wordt op de voet gevolgd en we grijpen in indien nodig.

 

Europese drinkwaterrichtlijn

De normen voor PFAS in die richtlijn liggen op 100 ng/liter voor de som van 20 stoffen uit de PFAS-familie (en 500 ng PFAS/liter voor de som van alle PFAS). Er is ook een Europese norm.

De Vlaamse Milieu Maatschappij voerde meetcampagnes uit. Deze geven aan dat overal in Vlaanderen het drinkwater voldoet aan de Europese norm.

 

Onderzoeksproject binnen De Watergroep

Dit project:

  • brengt de situatie scherper in beeld voor De Watergroep
  • buigt zich over de toekomstige noden
  • volgt de situatie op de voet op
  • bekijkt of eventuele acties moeten ondernomen worden in de waterzuivering.