Blijf je graag op de hoogte van de werken of heb je een vraag? Laat het ons weten via dit formulier.

 

De GaversIn De Gavers (Harelbeke-Stasegem) maakt De Watergroep drinkwater op basis van oppervlaktewater uit het kanaal Bossuit-Kortrijk. Het Scheldewater wordt er rechtstreeks en zonder buffer uit het kanaal opgepompt en behandeld.

Tot voor 1995 werd de regio Kortrijk-Harelbeke van drinkwater voorzien via grondwater opgepompt uit de belangrijke watervoerende laag van de carboonkalk in het zuiden van de provincie. Om de watervoerende lagen van de carboonkalk te sparen, het stijgende verbruik in de provincie op te vangen en de provincie West-Vlaanderen minder afhankelijk te maken van leveringen door andere drinkwatermaatschappijen, werd in het voorjaar van 1995 de oppervlaktewaterwinning langs het kanaal Bossuit-Kortrijk in dienst genomen.

In een eerste fase werd hier 15.000 kubieke meter drinkwater per dag geproduceerd. Vanaf juni 2005 kon door bijkomende investeringen in een tweede productielijn dit volume worden opgetrokken tot 32.000 kubieke meter per dag.

Het Scheldewater ondergaat in het waterproductiecentrum een voorbehandeling totdat het de kwaliteit van zwemwater bereikt. Het wordt dan afgevoerd naar het Gavermeer voor een verblijftijd van 4 maand. Als laatste zuiveringsstap gaat het water terug naar het productiecentrum voor de nabehandeling.
 

Masterplan waterproductiecentrum De Gavers

Het waterproductiecentrum De Gavers werd gebouwd in 1995 en is aan een grondige vernieuwing toe. Naast het renoveren van verouderde delen doen we enkele ecologische ingrepen en breiden we de waterproductiecapaciteit aanzienlijk uit tot 50.000 kubieke meter per dag. Begin 2022 zijn de werken gestart. Op deze website vind je een overzicht van de voortgang van de huidige werken en de rest van het masterplan.

Het masterplan De Gavers is opgedeeld in 3 fasen: 

Dit plan schetst hoe de toekomstige site er zal uitzien (onder voorbehoud). Let op: de zone die is aangeduid voor het nieuw dienstencentrum is veel groter dan het gebouw zelf: hierin zit bijvoorbeeld ook de parking, brandweg, ... in vervat.  

 plan gavers

 

Fase 1 - Capaciteitsuitbreiding

Om de waterproductiecapaciteit uit te breiden, plannen we het volgende:

 • de plaatsing van een nieuwe slibindikker
 • uitbreiding van de voorbehandeling
 • de bouw van een nieuw nabehandelingsgebouw
 • de bouw van 2 extra actievekoolfilters.

 

capaciteitsuitbreiding gavers

 

De werken voor de capaciteitsuitbreiding van het waterproductiecentrum zijn gestart op 10 januari 2022 en lopen tot het voorjaar van 2025. Gedurende de werken is het mogelijk dat omwoners uitzonderlijk hinder ondervinden van deze werken. Onze excuses voor het mogelijke ongemak. We doen ons best om de overlast zo minimaal mogelijk te houden en houden de impact continu in de gaten. Gedurende de looptijd van de werken kunnen verschillende types hinder voorkomen. Dit kan gaan om trillingen, stofhinder (bij bepaalde handelingen bij droog weer) of werken buiten de werkuren (bijvoorbeeld vanwege extreme hitte). Over al deze types hinder proberen we tijdig en correct te communiceren. Aankondigingen van hinder worden op deze pagina gepubliceerd en steeds op voorhand aan de stad Harelbeke gemeld. Ook de metingsverslagen van voorbije hinder kan je steeds terugvinden op deze website.

Wil je overlast van de werken melden? Dan kan je terecht bij ons klachtenformulier

 

Aankondiging hinder

Momenteel geen hinder.

Historiek en metingen voorbije hinder

 • In de nacht van woensdag 24 op donderdag 25 januari 2024 leverde een aannemer (Besix Unitec) uitzonderlijke materiaal. 
 • Van 7 tot en met 25 augustus 2023 zijn er werken met mogelijke hinder gepland. Sommige damplanken worden opnieuw verwijderd en dat kan geluidslast en trillingen met zich meebrengen. Er wordt enkel op weekdagen en tussen 7 en 17 uur gewerkt door de aannemer.
 • Van 19 juni tot en met 2 juli en van 10 juli tot en met 14 juli 2023 stonden werken met mogelijke hinder gepland. Het ging over het verwijderen van damplanken.
 • Tussen 17 en eind april 2023 werden damplanken verwijderd. Dit bracht enige geluidshinder met zich mee.
 • Op woensdag 23 november 2022 stonden werkzaamheden met mogelijke hinder gepland. Het ging over het polieren (glad maken) van een betonplaat. Deze werken konden enige geluidshinder met zich meebrengen.
 • Van maandag 3 oktober tot en met vrijdag 7 oktober 2022 stonden hinderlijke werken gepland. Het ging om het heien van damplanken. Die werken waren nodig om een bouwput te kunnen graven voor de bouw van een hemelwaterbuffer. Naburige inwoners konden hierbij geluid en trillingen ondervinden.
 • Op dinsdag 6 september 2022 stonden er hinderlijke werken gepland. Het ging concreet over het heien van damplanken, een belangrijke ingreep om de bouwput aan het AKF-gebouw dieper te kunnen uitgraven en de spoelwaterleiding te kunnen vrijwaren. De heiwerken veroorzaakten enkele uren geluidsoverlast en trillingen.
 • Trillingshinder mei 2022.
  • Van 12 tot en met 20 mei 2022 vonden trillingen plaats: om het opgepompte volume grondwater uit de bouwput voor de uitbreiding van het actiefkoolgebouw zo beperkt mogelijk te houden, maakt onze aannemer gebruik van een grondwaterkerend scherm bestaande uit stalen damplanken. Deze damplanken werden tot in de Ieperse kleilaag getrild.
  • Hieronder kan je de resultaten van de geluidsmetingen en trillingsmetingen tijdens de werken terugvinden. Deze werden uitgevoerd met gecertificeerde meetapparatuur. Op basis van de meetresultaten blijkt de hinder binnen de toegelaten normen te blijven. Dat neemt niet weg dat we begrijpen dat de trillingen enige overlast hebben veroorzaakt bij enkele omwoners. We engageren ons om eventuele trillingen in de toekomst op voorhand aan te kondigen, nauwkeurig op te volgen én zo beperkt mogelijk in tijd te houden.

 

Fase 2 - Windturbine

Om van De Gavers een duurzame, energiezuinige en toekomstgerichte site te maken, willen we een windturbine op het terrein plaatsen. Die windturbine moet voor groene stroom zorgen en zou zo’n 20% van de huidige energievraag van het waterproductiecentrum De Gavers kunnen dekken.

Verder plannen we ook een groenzone met buurtpad (verbinding tussen de Brouwerijstraat en Beneluxlaan).

 

Infoavond

Op 10 mei 2022 organiseerde De Watergroep een infosessie met een update over de werken en informatie over de windturbine voor omwonenden. Kon je er niet bij zijn? 

Bekijk hier de volledige presentatie van de infosessie (2,6 MB, PDF).

 

Update vergunningsaanvraag windturbine (28 november 2023)

De Watergroep diende in 2022 een vergunningsaanvraag in voor een windturbine op de site De Gavers. Ze trok die voorlopig weer in. In samenspraak met Agentschap Natuur & Bos werd namelijk duidelijk dat er diepgaander onderzoek nodig was over de impact op de rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis. In de zomer en het najaar van 2022 werden dan ook nieuwe vleermuistellingen uitgevoerd, die resulteerden in een aangepaste natuurtoets. In overleg met de Stad Harelbeke werd echter besloten om voorlopig nog geen nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen. We hopen na de realisatie van een groenzone met wandel- en/of fietspad aan de Noordzijde van het waterproductiecentrum een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen, maximaal rekening houdend met de ingediende bezwaren en adviezen. Er zal dan ook een nieuw openbaar onderzoek volgen.

 

 

Bezoek ons

Door de geplande werken zal het waterproductiecentrum De Gavers een aantal jaar gesloten blijven voor gegidste rondleidingen. Na de werken is het terug mogelijk om een begeleide rondleiding te reserveren. Alle info over onze andere bezoekbare sites vind je via deze link

Foto's

(Klik op de foto om te vergroten.)

Renovatiewerken De Gavers Renovatiewerken De Gavers

Renovatiewerken De Gavers Renovatiewerken De Gavers

Voorbeeld windturbine Voorbeeld windturbine