De GaversIn De Gavers (Harelbeke-Stasegem) maakt De Watergroep drinkwater op basis van oppervlaktewater uit het kanaal Bossuit-Kortrijk. Het Scheldewater wordt er rechtstreeks en zonder buffer uit het kanaal opgepompt en behandeld.

Tot voor 1995 werd de regio Kortrijk-Harelbeke van drinkwater voorzien via grondwater opgepompt uit de belangrijke watervoerende laag van de carboonkalk in het zuiden van de provincie. Om de watervoerende lagen van de carboonkalk te sparen, het stijgende verbruik in de provincie op te vangen en de provincie West-Vlaanderen minder afhankelijk te maken van leveringen door andere drinkwatermaatschappijen, werd in het voorjaar van 1995 de oppervlaktewaterwinning langs het kanaal Bossuit-Kortrijk in dienst genomen.

In een eerste fase werd hier 15.000 kubieke meter drinkwater per dag geproduceerd. Vanaf juni 2005 kon door bijkomende investeringen in een tweede productielijn dit volume worden opgetrokken tot 32.000 kubieke meter per dag.

Het Scheldewater ondergaat in het waterproductiecentrum een voorbehandeling totdat het de kwaliteit van zwemwater bereikt. Het wordt dan afgevoerd naar de Gavervijver voor een verblijftijd van 4 maand. Als laatste zuiveringsstap gaat het water terug naar het productiecentrum voor de nabehandeling.
 

Masterplan waterproductiecentrum De Gavers

Het waterproductiecentrum De Gavers werd gebouwd in 1995 en is aan een grondige vernieuwing toe. Naast het renoveren van verouderde delen doen we enkele ecologische ingrepen en breiden we de waterproductiecapaciteit aanzienlijk uit tot 50.000 kubieke meter per dag. Begin 2022 zijn de werken gestart.

Om de waterproductiecapaciteit uit te breiden, plannen we volgende werken:

  • de plaatsing van een nieuwe slibindikker
  • uitbreiding van de voorbehandeling
  • de bouw van een nieuw nabehandelingsgebouw
  • de bouw van 2 extra actievekoolfilters.

Om van De Gavers een duurzame, energiezuinige en toekomstgerichte site te maken willen we daarnaast een windturbine op het terrein plaatsen. Die windturbine moet voor groene stroom en zou zo’n 20% van de energievraag van het waterproductiecentrum De Gavers kunnen dekken.

Verder plannen we op de site ook een nieuw dienstencentrum (bezoekersruimte en kantoren) en richten we een groenzone met buurtpad (verbinding tussen de Brouwerijstraat en Beneluxlaan) in.
 

Infoavond

Op 10 mei 2022 organiseerde De Watergroep een infosessie met een update over de werken en informatie over de windturbine voor omwonenden. Kon je er niet bij zijn? Bekijk hier de volledige presentatie van de infosessie (2,6 MB, PDF).

 

Bezoek ons

Door de geplande werken zal het waterproductiecentrum De Gavers een aantal jaar gesloten blijven voor gegidste rondleidingen. Na de werken is het terug mogelijk om een begeleide rondleiding te reserveren. Alle info over onze andere bezoekbare sites vind je via deze link

Foto's

(Klik op de foto om te vergroten.)

Renovatiewerken De Gavers Renovatiewerken De Gavers

Renovatiewerken De Gavers Renovatiewerken De Gavers

Voorbeeld windturbine Voorbeeld windturbine