De Watergroep lanceerde in 2019 voor het eerst een burgeronderzoek naar de hardheid van drinkwater. Samen met KWR onderzochten we het gedrag, de perceptie en de ervaring van de klanten die zachter water krijgen.

We voerden het onderzoek uit in enkele gemeenten die drinkwater krijgen van het waterproductiecentrum van Waarmaarde. De Watergroep voerde hier in 2019 werkzaamheden uit om de waterkwaliteit te verbeteren. Deze werkzaamheden waren er vooral op gericht om een nieuw waterproductiecentrum met een wateronthardingsinstallatie in dienst te nemen.

Sinds oktober 2020 krijgen 13.000 klanten in Anzegem, Avelgem en deel van Waregem voor het eerst zachter drinkwater. 

Ontdek in onderstaand filmpje vanop de eerste rij hoe De Watergroep zachter drinkwater maakt in het waterproductiecentrum in Waarmaarde.


 

Waarom dit burgeronderzoek?

De ingebruikname van de wateronthardingsinstallatie in het waterproductiecentrum was voor ons het ideale moment om een onderzoek uit te voeren over hardheid en kalkafzettendhied. Met het onderzoek wilden we ook een beter zicht krijgen op de effecten van de uitgevoerde werken, en de mogelijkheden tot verdere verbeteringen aan de drinkwaterproductie in kaart brengen. 

  • Dankzij de thuismetingen die de klanten tijdens het onderzoek uitvoerden, kregen we meer inzicht in de perceptie van de hardheid van het water thuis. Waterhardheid en kalkafzetting zijn immers 2 aparte zaken.
  • Met dit onderzoek wilden we ook nagaan of er een verschil merkbaar was in de klantentevredenheid zodra de klanten zachter water kregen.
  • Tegelijkertijd wilden we te weten komen of een hogere actieve betrokkenheid en uitgebreidere uitleg over het onderzoek een positievere ingesteldheid ten opzichte van De Watergroep en het zachte water met zich mee bracht.
  • Daarnaast wilden we ervaring opdoen met onderzoek met en door onze klanten. ‘Burgeronderzoek’ bestaat op sommige terreinen al langer, denk aan jaarlijkse vogeltellingen of de kwaliteit van luchtmetingen. In de watersector is dit soort onderzoek echter relatief nieuw.

Hoe werd het burgeronderzoek opgezet?

Banner wateronderzoek

Fase 1: 700 klanten worden bevraagd.

In 2019, dus vóór de ingebruikname van de wateronthardingsinstallatie, werden 700 klanten in Anzegem en Avelgem bevraagd naar hun ervaring met het kraanwater.
 

Fase 2: 150 klanten doen mee aan de thuismetingen.

Uit de groep van 700 klanten uit fase 1 werden 150 klanten geselecteerd die actief meewerkten aan het burgeronderzoek door middel van thuismetingen. Dit waren proefjes die ze voor en na de ontharding dienden uit te voeren.
Wil je weten hoe we deze tweede fase praktisch hebben aangepakt en wat de resultaten van de thuismetingen zijn? Lees het hier.
 

Fase 3: 700 klanten worden opnieuw bevraagd.

Na de opstart van de onthardingsinstallatie werden alle 700 klanten (inclusief de 150 deelnemers die de thuismetingen uitvoerden) uit fase 1 onderworpen aan een onderzoek naar hun ervaringen met het zachtere water. 

Benieuwd naar hun ervaringen? Ontdek ze hier.


Vragen of meer info?