De Watergroep heeft 2 centrale bestuursorganen: de algemene vergadering en de raad van bestuur.
 

Algemene vergadering

De algemene vergadering is het hoogste orgaan binnen De Watergroep. Zij vergadert eenmaal per jaar in juni. De algemene vergadering staat in voor de goedkeuring van de jaarrekening, de aanstelling van de revisoren, de benoeming van bestuurders en de vaststelling of wijziging van de statuten van De Watergroep. De algemene vergadering is samengesteld uit maximaal 2 afgevaardigden per vennoot, waarvan er 1 stemgerechtigd is.
 

Raad van bestuur

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het algemene beleid van De Watergroep. De raad van bestuur bestaat uit 13 leden, inclusief de voorzitter. Hun aanstelling gebeurt als volgt:

 • benoeming 4 bestuurders door algemene vergadering op voordracht van de vennoten
 • benoeming 1 bestuurder door Vlaamse Regering uit lijst van 4 kandidaat-bestuurders voorgedragen door vennoten van de respectieve provincies
 • benoeming 3 bestuurders inclusief voorzitter rechtstreeks door Vlaamse Regering
 • benoeming 5 onafhankelijke bestuurders door Vlaamse Regering na selectie en voordracht door raad van bestuur.
    

Samenstelling raad van bestuur

Groepsfoto raad van bestuur 2023

Van link naar rechts: Gerald Kindermans, Victor Dries, Ilse Tant, Mimi Lamote, Hedwig Kerckhove, Brecht Vermeulen, Dirk Claes, Lieve Truyman, Miet Vandersteegen, Luc Asselman, Hilde Bruggeman
Ontbreken op de foto: Tom Thijsen, Dirk Van der Stede, Lien Callens, Frank Demeyer

Voorzitter

Brecht Vermeulen

Bestuurders

 • Luc Asselman.
 • Dirk Claes
 • Hedwig Kerckhove
 • Gerald Kindermans
 • Tom Thijsen
 • Lieve Truyman
 • Miet Vandersteegen
 • Dirk Van der Stede
 • Lien Callens
 • Ilse Tant
 • Mimi Lamote
 • Frank Demeyer

Regeringscommissarissen

Victor Dries
Hilde Bruggeman

 

Raadpleeg hier de deontologische code van de raad van bestuur (PDF).