De Watergroep heeft 2 centrale bestuursorganen: de algemene vergadering en de raad van bestuur.
 

Algemene vergadering

De algemene vergadering is het hoogste orgaan binnen De Watergroep. Zij vergadert eenmaal per jaar in juni. De algemene vergadering staat in voor de goedkeuring van de jaarrekening, de aanstelling van de revisoren, de benoeming van bestuurders en de vaststelling of wijziging van de statuten van De Watergroep. De algemene vergadering is samengesteld uit maximaal 2 afgevaardigden per vennoot, waarvan er 1 stemgerechtigd is.
 

Raad van bestuur

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het algemene beleid van De Watergroep. De raad van bestuur bestaat uit 16 leden en een voorzitter. Hun aanstelling gebeurt als volgt:

 • De voorzitter is benoemd door de Vlaamse regering.
 • 8 van de 16 leden zijn door de Vlaamse regering aangesteld:
  • 2 rechtstreeks door de Vlaamse Regering
  • 4 op voordracht van de vennoten
  • 2 onafhankelijke bestuurders op voordracht van de raad van bestuur van De Watergroep.
 • De andere 8 leden zijn aangesteld door de algemene vergadering, op voordracht van de vennoten.
    

Samenstelling raad van bestuur

Voorzitter

Mieke Van Hootegem

Bestuurders

Luc Asselman
Francis Bosmans
Dirk Claes
Gunther Coppens
Eric De Keyser
Danny Deneuker
Kristel Gevaert
Hedwig Kerckhove
Gerald Kindermans
Annie Mervillie
Sven Willekens
Luc Vande Caveye
Christel Verlinden
Charlotte Van Strydonck

Onafhankelijke bestuurders

Laurence Battaille
Mieke Offeciers-Van De Wiele

Regeringscommissarissen

Michiel Van Peteghem, Commissaris van de Vlaamse regering
Pieter De Cuyper, Gemachtigde van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting