De Watergroep hecht een groot belang aan een goede dienstverlening en een klantgerichte aanpak. Samen met de andere Vlaamse openbare drinkwaterbedrijven werd een pakket servicegaranties uitgewerkt dat zowel van toepassing is voor huishoudelijke als voor professionele klanten.

Indien De Watergroep een van de servicegaranties niet naleeft, kan je een tegemoetkoming krijgen van 25 euro. Dergelijke betaling kan in geen enkel geval beschouwd worden als enige erkenning van aansprakelijkheid in geval van schade. Deze materie valt uitsluitend onder de terzake geldende wetgeving en reglementering (waterverkoopreglement).

Het pakket omvat 7 garanties.

 • Garantie 1:
  Wanneer de normale leveringswijze verstoord is, zal op alternatieve wijze drinkwater ter beschikking gesteld worden.
 • Garantie 2:
  Wanneer je met ons een afspraak maakt, zal onze medewerker zich bij je aanbieden op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip.
 • Garantie 3:
  Wij verbinden ons ertoe om bij een geplande wateronderbreking ten minste 3 werkdagen op voorhand te verwittigen.
 • Garantie 4:
  Wij verbinden ons ertoe om bij een individueel defect aan de watertoevoer binnen de twee uur ter plaatse te zijn.
 • Garantie 5:
  Vragen worden binnen de tien werkdagen behandeld.
 • Garantie 6:
  Wij verbinden ons ertoe om een nieuwe aftakking op het bestaande waterdistributienet binnen de 25 werkdagen te realiseren.
 • Garantie 7:
  Wij verbinden ons ertoe om jouw bestaande drinkwateraftakking binnen de 3 werkdagen in dienst te stellen.

Klik hier om meer te lezen over onze servicegaranties.

Wanneer gelden deze servicegaranties niet?

 • wanneer uitzonderlijke weersomstandigheden De Watergroep beletten de servicegaranties na te leven (strenge vorstperiodes, zware stormen, hevige sneeuwval, ...)
 • bij overmacht,
 • bij acties van derden,
 • als je zelf afwezig bent op een gemaakte afspraak,
 • bij onderbreking van de toevoer van water ten gevolge van een schorsing bij wanbetaling,
 • bij een fout van de klant t.o.v. De Watergroep (zoals het opzettelijk toebrengen van schade aan de installatie).