De Watergroep voert aftakkingen uit waar de regels rond afstand houden (social distancing) gerespecteerd kunnen worden door alle betrokken partijen. Hou dus ook als klant bij de uitvoering van de aftakking voldoende afstand!

Vraag tijdig jouw drinkwateraftakking en keuring aan. De Watergroep geeft je graag alle nodige adviezen. Dit kan nutteloze werken en kosten vermijden. 

Het rechtstreeks aansluiten van automatische bluswaterinstallaties op het drinkwaternet is niet meer toegelaten
Als drinkwaterbedrijf levert De Watergroep kwaliteitsvol drinkwater dat aan alle Vlaamse en Europese normen voldoet. Dit kan enkel wanneer voldoende verbruik op een drinkwateraftakking zit (= het verbruik is afhankelijk van de diameter). Het continu leveren van kwaliteitsvol drinkwater en het ter beschikking hebben van grote hoeveelheden bluswater voor occasioneel gebruik is hiermee niet in overeenstemming. 
De diameter van de drinkwateraftakking wordt daarom bepaald op basis van het effectieve verbruik. 
Automatische brandblusinstallaties mogen nooit rechtstreeks op het drinkwaternet aangesloten worden, enkel met tussenschakeling van een drukloos voorraadreservoir.

Het aanvragen van jouw drinkwateraftakking bij nieuwbouw of verbouwing kan in 3 stappen. Indien je enkel putwater gebruikt mag je de eerste stap overslaan.
 

Stap 1: Een drinkwateraftakking aanvragen

Jouw pand betreft een: 

Enkele praktische tips

  • Voorzie de nodige ruimte. Voorzie voor het plaatsen van de watermeter(s) een vlot toegankelijke ruimte met een minimale hoogte van 2,20 meter, waar de watermeter horizontaal opgesteld kan worden op een hoogte van 50 centimeter tot 1 meter. Een vrije ruimte rond de watermeterset(s) van minimaal 60 centimeter hoog op 1,2 meter lang dient te worden behouden.
  • Plaats de watermeter(s) op een vorstvrije en droge plaats.
  • Voorzie een (dubbele) vochtbestendige houten plaat tegen de muur waar de watermeter wordt voorzien.
     

Stap 2: Keuring privé-waterafvoer aanvragen

Sinds geruime tijd wordt de gescheiden afvoer van het afval- en het hemelwater toegepast. Dit geldt zowel op het openbaar domein bij de aanleg van nieuwe rioleringen, als op het private domein. Een correcte afkoppeling is noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en wateroverlast te vermijden. Daarom is een verplichte keuring van de private waterafvoer opgenomen in de waterverkoopreglementen (het Algemeen waterverkoopreglement van de Vlaamse overheid en het Bijzonder waterverkoopreglement van De Watergroep).

 

Stap 3: Keuring van jouw binneninstallatie aanvragen

Iedere nieuwe of gerenoveerde sanitaire installatie moet worden gekeurd vooraleer zij in dienst kan worden gesteld. De basiskeuring gaat na of jouw installatie beantwoordt aan de voorschriften van het technisch reglement van de Vlaamse drinkwaterbedrijven (AquaFlanders), het Belgaqua-Repertorium (PDF, 3 MB) en de waterverkoopreglementen (het Algemeen waterverkoopreglement van de Vlaamse overheid en het Bijzonder waterverkoopreglement van De Watergroep).

Keuring uitgevoerd maar nog geen watermeter(s)?

Is jouw binneninstallatie gerealiseerd én gekeurd, maar beschik je nog niet over een watermeter (of watermeters)? Klik dan hier om de plaatsing van een watermeter aan te vragen!