Vanuit het waterproductiecentrum van Kluizen levert De Watergroep drinkwater aan een groot deel van Noord-Oost-Vlaanderen, van het Meetjesland tot het Waasland. Het productiecentrum kan tot 60 miljoen liter drinkwater per dag produceren op basis van oppervlaktewater.

Lees onze brochure over waterproductiecentrum Kluizen (PDF)!

Waterproductiecentrum KluizenHet waterproductiecentrum van Kluizen werd in 1974 in dienst genomen en in 1996 uitgebreid met een tweede spaarbekken. De oorspronkelijke productiecapaciteit bedraagt 40.000 kubieke meter drinkwater per dag. In oktober 2007 werd een bijkomend productiecentrum in gebruik genomen dat de capaciteit heeft opgetrokken tot 60.000 kubieke meter (of 60 miljoen liter) per dag. In de toekomst kan die capaciteit nog verder verhogen tot 80.000 kubieke meter per dag.

De spaarbekkens hebben een gezamenlijke inhoud van 10,9 miljoen kubieke meter. Het oppervlaktewater dat daarin wordt opgeslagen, is afkomstig van een waterwingebied van maar liefst 25.000 hectare. Het omvat de wateringen Burggravenstroom, Kale en Meirebeek, een deel van de watering Lovendegem-Zomergem en het bekken van de Poekebeek.
 

Groene energie in Kluizen

Waterproductiecentrum KluizenDe Watergroep werkt al jaren aan een efficiënter gebruik van elektriciteit. In 2011 werd op de dijken van de spaarbekkens in Kluizen een zonnepark gerealiseerd. Op een oppervlakte van 7 hectare staan 14.600 zonnepanelen met een vermogen van 4,2 MWp (Megawatt piek) en wekt 3,8 MWh (Megawatt uur) elektriciteit per jaar op. De Watergroep gebruikt 80% van deze elektriciteit in het waterproductiecentrum, het resterende deel wordt geïnjecteerd in het elektriciteitsnetwerk van ELIA. Met het zonnepark kan een uitstoot van 2.550 ton CO2 per jaar vermeden worden. Het nieuwe zonnepark toont aan dat ecologie, economie en spitstechnologie perfect kunnen samengaan.
 

Geplande renovatiewerken

Het oudste waterspaarbekken, gelegen langs de Nieuweweg, is na 50 jaar aan renovatie toe. De folie onderaan het spaarbekken is aan vervanging toe en daarnaast is er door de jaren heen heel wat fosfaatrijk slib verzameld in het spaarbekken. De hoge fosfaatconcentratie zorgt voor algen in de zomer, en dat bemoeilijkt de drinkwaterproductie. Daarom renoveert De Watergroep het waterspaarbekken en vervangt de folie in het bekken door een nieuwe en dikkere versie, mét een lekdetectiesysteem.  

Werken gaan van start

Duurzaamheid staat centraal voor De Watergroep. Zo staan er sinds 2012 zonnepanelen op de dijken rondom de spaarbekkens. Tijdens de renovatiewerken is deze plaats op de verbrede dijk nodig voor het werfverkeer en de werfinrichting. 

Om deze locatie vrij te maken, moet een deel van de zonnepanelen verhuizen. Ze krijgen een nieuwe plaats aan het weiland langs de Volpenswege. De zonnepanelen worden zo dicht mogelijk bij het waterspaarbekken geplaatst en op kortere tafels gezet. Op die manier kunnen de populieren aan de Volpenswege blijven staan. De vergunning wordt aangevraagd voor een termijn van 10 jaar, tot het einde van hun levensduur (2032).

De verhuis van de zonnepanelen wordt aankomende winter (2022) uitgevoerd. De eerste voorbereidende werken staan gepland voor november. De definitieve verhuis van de zonnepanelen is voorzien tussen december 2022 en februari 2023.

Planning renovatie waterspaarbekken

Goed nieuws voor renovatie van het oudste waterspaarbekken. Door een samenwerking met collega-drinkwaterbedrijf Farys is het niet meer nodig het waterspaarbekken in twee te delen en met een tijdelijke tussendijk te werken, zoals oorspronkelijk gepland. De waterleveringszekerheid blijft behouden en de werken zullen een stuk minder lang duren. Deze nieuwe aanpak, de aangepaste timing en toekomstvisie stelt De Watergroep graag voor tijdens een infomarkt dit najaar. Meer informatie volgt in de komende weken. 
  

Bezoek ons

Vraag hier je bezoek aan.