KluizenHet waterproductiecentrum in Kluizen speelt een belangrijke rol voor de watervoorziening in het noorden van Oost-Vlaanderen. Het waterproductiecentrum kan op basis van oppervlaktewater tot 60.000 m³ kraanwater per dag produceren. 

 

Kluizen heeft 2 spaarbekkens met een gezamenlijke inhoud van 10,9 miljoen kubieke meter:

 • spaarbekken 1 heeft een capaciteit van 6,4 miljoen m³,
 • spaarbekken 2 omvat 4,5 miljoen m³. 

Het oppervlaktewater dat daarin wordt opgeslagen, is afkomstig van een waterwingebied van maar liefst 25.000 hectare. Het omvat de wateringen Burggravenstroom, Kale en Meirebeek, een deel van de watering Lovendegem-Zomergem en het bekken van de Poekebeek.

 

De waterspaarbekkens spelen een belangrijke rol in een klimaatrobuuste watervoorziening. We stockeren er het overschot van water in de winter om het in de zomer of in droge periodes te gebruiken. 

 

 

Renovatie spaarbekken Kluizen 2023 - 2027

Kluizen spaarbekkensHet oudste waterspaarbekken (1), gelegen langs de Nieuweweg in Kluizen (Evergem), is in het begin van de jaren 70 in dienst genomen en is na 50 jaar aan renovatie toe. Het waterspaarbekken wordt in zijn geheel gerenoveerd om de leveringszekerheid van drinkwater te garanderen. De Watergroep investeert in de periode 2022 -2032 ongeveer 100 miljoen euro voor een duurzame renovatie van het spaarbekken en de verdere vernieuwing van het waterproductiecentrum. 
 

Wat renoveren we?

 • De folie op de bodem van het spaarbekken is aan vervanging toe. We vervangen de folie door een nieuwe en dikkere versie, mét lekdetectiesysteem.
 • Daarnaast is er door de jaren heen heel wat fosfaatrijk slib verzameld op de bodem van het spaarbekken. De hoge fosfaatconcentratie zorgt voor algen in de zomer, en dat bemoeilijkt de drinkwaterproductie. Het slib en het met slib vermengde zand wordt afgevoerd en vervangen door nieuw, proper zand.
    

Is er dan minder kraanwater beschikbaar?

 

3D-beeld Kluizen

Binnen Waterunie – de gemeenschappelijke dochteronderneming van De Watergroep en Farys – produceert collega-waterbedrijf Farys tijdens de renovatie extra drinkwater vanuit het nieuwe waterproductiecentrum in Oostende. Hierdoor zal er in Oost-Vlaanderen meer water beschikbaar zijn en kan het water via het bestaande leidingnet doorgestuurd worden naar Kluizen om de verlaagde productie op te vangen.
 

Planning renovatie spaarbekken

Voorbereidende werken tot juni 2024

 • Najaar 2023: werken opstarten, inrichten van de werf- en stockagelocaties en overpompen inhoud van het ene waterspaarbekken naar het andere waterspaarbekken (zie 3D-beeld rechts)
 • Voorjaar 2024: rooien van bomen en struiken en aanleg toegangswegen werf

Renovatie waterspaarbekken juni 2024 - oktober 2026

 • Verwijderen folie, afvoer bodemlaag en wegenismaterialen
 • Reinigen steenmaterialen
 • Plaatsen nieuw HDPE-geomembraan en aanvoer nieuwe bodemlaag
 • Terugplaatsen steenmaterialen
 • Heraanleggen wegenis en betonwerken
 • Vullen gerenoveerd waterspaarbekken (winter 2026-2027)

Omgevingswerken maart 2027 - juli 2027

 • Heraanleggen wegenis buiten het waterspaarbekken
 • Rioleringswerken


Download hier de presentatie van de renovatiewerken (infomarkt 4 mei 2023)

Heb je een suggestie voor de renovatiewerken in Kluizen? Laat het ons weten via dit formulier.

Groene energie in Kluizen

Verhuis zonnepanelen

Verhuis zonnepanelen

Duurzaamheid staat centraal voor De Watergroep. Zo staan er sinds 2012 zonnepanelen op de dijken rondom de spaarbekkens. Tijdens de renovatiewerken is deze plaats op de verbrede dijk nodig voor het werfverkeer en de werfinrichting. 

Om deze locatie vrij te maken, verplaatsen we de 5.120 zonnepanelen naar nieuwe locaties. De helft van de zonnepanelen wordt verplaatst naar de dijkverbreding aan noordoostzijde van spaarbekken 2. De andere helft krijgt een nieuwe plaats aan het weiland langs de Volpenswege. Daar worden de zonnepanelen worden zo dicht mogelijk bij het waterspaarbekken geplaatst en op kortere tafels gezet. We kregen een vergunning voor een termijn van 10 jaar, tot het einde van hun levensduur (2032).

Verhuis zonnepanelen

Planning

Fase 1: verhuis eerste helft zonnepanelen naar noordzijde spaarbekken II

 • De zonnepanelen zijn intussen bijna allemaal verhuisd en aangesloten. Vanaf midden maart 2024 wekken ze terug groene energie op.

Fase 2: verhuis tweede helft zonnepanelen naar Volpenswege

 • Zonnepanelen en structuren aan het spaarbekken zijn afgebroken en gestapeld.
 • Een aantal bomen langs de Volpenswege werden gerooid en de boomstronken uitgefreesd.
 • De installatie en steunstructuur wordt opnieuw opgebouwd.

Volgens de huidige planning is de volledige verhuisoperatie van de zonnepanelen afgerond tegen mei 2024.
 

Een stukje geschiedenis

 

Kluizen: 1 spaarbekken in dienstHet waterproductiecentrum van Kluizen werd in 1974 in dienst genomen en in 1996 uitgebreid met een tweede spaarbekken. De oorspronkelijke productiecapaciteit bedraagt 40.000 kubieke meter drinkwater per dag.

 

In oktober 2007 werd een bijkomend productiecentrum in gebruik genomen dat de capaciteit heeft opgetrokken tot 60.000 kubieke meter (of 60 miljoen liter) per dag. In de toekomst kan die capaciteit nog verder verhogen tot 80.000 kubieke meter per dag.

 

Benieuwd naar meer?

Breng ons een bezoekje! Vraag je bezoek aan via de reseveringsmodule.

Lees onze brochure over waterproductiecentrum Kluizen (PDF).