Vanuit het waterproductiecentrum van Kluizen levert De Watergroep drinkwater aan een groot deel van Noord-Oost-Vlaanderen, van het Meetjesland tot het Waasland. Het productiecentrum kan tot 60 miljoen liter drinkwater per dag produceren op basis van oppervlaktewater.

Lees onze brochure over waterproductiecentrum Kluizen!

Waterproductiecentrum KluizenHet waterproductiecentrum van Kluizen werd in 1974 in dienst genomen en in 1996 uitgebreid met een tweede spaarbekken. De oorspronkelijke productiecapaciteit bedraagt 40.000 kubieke meter drinkwater per dag. In oktober 2007 werd een bijkomend productiecentrum in gebruik genomen dat de capaciteit heeft opgetrokken tot 60.000 kubieke meter (of 60 miljoen liter) per dag. In de toekomst kan die capaciteit nog verder verhogen tot 80.000 kubieke meter per dag.

De spaarbekkens hebben een gezamenlijke inhoud van 10,9 miljoen kubieke meter. Het oppervlaktewater dat daarin wordt opgeslagen, is afkomstig van een waterwingebied van maar liefst 25.000 hectare. Het omvat de wateringen Burggravenstroom, Kale en Meirebeek, een deel van de watering Lovendegem-Zomergem en het bekken van de Poekebeek.
 

Groene energie in Kluizen

Waterproductiecentrum KluizenDe Watergroep werkt al jaren aan een efficiënter gebruik van elektriciteit. In 2011 werd op de dijken van de spaarbekkens in Kluizen een zonnepark gerealiseerd. Op een oppervlakte van 7 hectare staan 14.600 zonnepanelen met een vermogen van 4,2 MWp (Megawatt piek) en wekt 3,8 MWh (Megawatt uur) elektriciteit per jaar op. De Watergroep gebruikt 80% van deze elektriciteit in het waterproductiecentrum, het resterende deel wordt geïnjecteerd in het elektriciteitsnetwerk van ELIA. Met het zonnepark kan een uitstoot van 2.550 ton CO2 per jaar vermeden worden. Het nieuwe zonnepark toont aan dat ecologie, economie en spitstechnologie perfect kunnen samengaan.
 

Bezoek ons

In het kader van het coronavirus laat De Watergroep tot 31 augustus 2021 geen bezoeken toe aan waterproductiecentra of watertorens. We voorzien een gedeeltelijke heropening vanaf september 2021. Meer nieuws hierover volgt in de loop van de komende weken.