Al enkele jaren werken verschillende actoren in de Westhoek, waaronder ook De Watergroep, samen aan meerdere projecten. Op 1 december 2021 ging het strategisch project IJzer- en Handzamevallei van start. Dit project zoekt actief naar een sterkere coördinatie en een breed draagvlak om de uitdagingen rond klimaatadaptie (= aanpassing aan klimaatverandering) en -mitigatie (= maatregelen bedoeld om de omvang of snelheid van opwarming van de aarde te beperken) aan te gaan. Daarnaast worden uiteraard andere uitdagingen zoals waterretentie (= ophouden van water), waterinfiltratie, watercaptatie en drinkwaterkwaliteit niet uit het oog verloren.
 

4 goedgekeurde projectvoorstellen

Waterproductiecentrum De BlankaartOm alle ambitieuze acties op het terrein te kunnen realiseren zijn subsidies nodig. Daarvoor stelde de projectcoördinatie ondertussen verschillende projectvoorstellen op.

Zo keurde de Vlaamse Regering eind december 2022 het Water+Land+Schap2.0 project 'Klimaatsponzen in de Westhoek' goed. 1 van de goedgekeurde acties is de isolatie van het ringkanaal van waterproductiecentrum De Blankaart. Zo is er niet langer een interactie tussen het water dat we wensen in te nemen en het water uit de onmiddellijke omgeving waarvan we niet zeker zijn van de waterkwaliteit.

In juli 2023 werd ook het project Weerbaar Water+Land+Schap goedgekeurd. Dit project zet de aanbevelingen vanuit het expertenadvies Weerbaar Waterland om in de praktijk. Een multidisciplinair (= met verschillende vakkennis) expertenpanel stelde dit advies op na de overstromingen in Wallonië in de zomer van 2021. 

Voor heel Vlaanderen zijn er in totaal 4 projectaanvragen goedgekeurd. Het projectvoorstel in de Westhoek is hier 1 van! Voor de 4 projecten samen wordt er 5 miljoen euro voorzien binnen het Vlaams Klimaatadaptatieplan.
 

Bronbescherming

Onze deelname aan dit project past binnen het bronbeschermingsbeleid dat we uitrollen voor onze oppervlaktewaterwinningen. Door in te zetten op een robuuster watersysteem verhogen we namelijk de waterbeschikbaarheid van onze bronnen. Zo verhogen we de leveringszekerheid van kwaliteitsvol drinkwater in deze (drink)waterschaarse regio.

2 hydrologen (= deskundigen op het gebied van de waterkringloop) van De Watergroep delen hun kennis over het watersysteem met de partners van het project. Zij waken erover dat alle aspecten met betrekking tot het inzetten van oppervlaktewater voor drinkwaterproductie worden meegenomen.
 

Partners

Naast de Provincie West-Vlaanderen als coördinator, zijn de voornaamste partners voor dit waterlandschap: Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Staden, Inagro, Westtoer, Regionaal Landschap Westhoek, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Natuurpunt De Bron, de polderbesturen, De Watergroep, De West-Vlaamse Milieufederatie, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), De Vlaamse Waterweg, Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Departement Omgeving en Departement Landbouw en Visserij.

Logo's partners