KWR

Logo KWRKWR is een Nederlands waterinstituut waarbij alle Nederlandse waterbedrijven en De Watergroep aandeelhouder zijn. KWR omvat verschillende onderzoeksactiviteiten waarvan de belangrijkste het BTO (bedrijfstakonderzoek) is. Het BTO is een 6-jarig onderzoeksprogramma dat door en voor drinkwaterbedrijven is opgesteld.

Ga naar de website van KWR >>

 

The Smart Water Networks Forum (SWAN)

SWAN, het Smart Water Networks Forum, is een vzw gevestigd in Groot-Brittannië. Het forum brengt prominente internationale waternutsbedrijven, academici, investeerders, wetgevers en andere experten uit de industrie samen om het bewustzijn en de invoering van slimme data-gestuurde oplossingen in water- en afvalwaternetwerken wereldwijd te versnellen.

Ga naar de website van SWAN >>

 

Sensileau

Logo Sensileau

Dit platform bevat een heleboel informatie over kwaliteitssensoren die gebruikt worden in de waterketen. Er is een database van sensoren beschikbaar die per parameter een overzicht geeft van meetprincipes, voordelen en nadelen, kosten, goede praktijk en een lijst van leveranciers. Sensileau organiseert ook webinars en er zijn ook stappenplannen en casestudies aanwezig op de website.
 

Ga naar de website van Sensileau >>

 

Isle

Logo ISLEDe Technology Approval Group (TAG) is een forum dat door Isle (een onafhankelijke technologie-en innovatieconsultant) werd opgericht in 2005 om de ontwikkeling en commercialisering van nieuwe innovatieve technologieën te ondersteunen. Technologieën die kunnen aantonen dat ze een meerwaarde betekenen ten opzichte van bestaande concurrerende technologieën (= een significante kostenreductie, minder energie en CO2-emissies, kosteneffectieve overeenstemming met wettelijke bepalingen, meer veiligheid, minder milieu-impact, ...) worden uitgenodigd op het forum om er te worden voorgesteld. Het forum faciliteert samenwerkingsprojecten tussen waterbedrijven en aanbieders van nieuwe technologieën.

Ga naar de website van Isle >

 

Capture & Resource Recovery Technolgy

Logo CaptureVandaag de dag is de terugwinning van grondstoffen uit reststromen een essentiële factor voor het bouwen aan een duurzamere en circulaire economie. De ontwikkeling en implementatie van oplossingen voor de terugwinning van grondstoffen verloopt langzaam. Daarom startte in 2015 het CAPTURE-initiatief dat uitgroeide tot een interdisciplinaire samenwerking tussen professoren uit 3 verschillende faculteiten van de Universiteit Gent. 

Ga naar de website van het CAPTURE-initiatief >

 

VITO

Logo vitoVITO streeft naar een maatschappij waarin duurzaamheid de norm is. Daarom werkt VITO wereldwijd aan projecten die een impact hebben op de transitie naar een duurzame samenleving. VITO innoveert met technologische oplossingen en deelt actief kennis met bedrijven en overheden.

Ga naar de website van VITO >

 

Watercircle.be

Logo Watercircle.beWatercircle.be verwelkomt alle bedrijven die direct of indirect met watertechnologie te maken hebben.

Het beoogt de versteviging van de concurrentiekracht van zijn leden-bedrijven door middel van innovatie en moedigt de leden ook aan om te innoveren. Het begeleidt ook subsidieaanvragen van afzonderlijke bedrijven voor innovatie. Watercircle.be is zelf met zijn leden actief betrokken bij diverse onderzoeksprojecten en streeft samenwerking met andere organisaties na waar dit mogelijk is. Voorts doet het aan technologie-wacht. 

Ga naar de website van Watercircle.be >