Pesticiden (bijvoorbeeld gebruikt in de landbouw of in de tuin), natuurlijke en synthetische hormonen of farmaceutische producten (denk maar aan medicijnen) etc. vinden hun weg naar ons afvalwater en zoetwatervoorraden. Deze producten zijn dan een vorm van organische microverontreinigingen (OMP’s). We willen uiteraard voorkomen dat ze in onze voorraden terechtkomen, en dat is een toenemend probleem.

Het doel van dit project is om duurzame, geavanceerde technologieën te ontwikkelen om de OMP’s efficiënt te verwijderen, specifiek voor drinkbaar water en afvalwatereffluent.

Wat zijn organische microverontreinigingen (OMP’s)?

Organische microverontreinigingen zijn organische chemicaliën met zeer variabele structuren met belangrijke (eco)toxicologische effecten. Ze hebben vaak een hormoonachtige werking en kunnen zo verstorend werken op het menselijk lichaam. OMP’s komen vaak voor als mengsels en worden gebruikt als pesticiden, natuurlijke en synthetische hormonen of farmaceutische producten.

De verwijdering van deze stoffen is complex en uitdagend.

Wat betekent SMART DETOX voor de verwijdering van de OMP’s?

SMART DETOX is gericht op de ontwikkeling van een duurzame, kostenefficiënte en geavanceerde waterbehandelingstechnologie die afgestemd is op de verwijdering van deze OMP’s.

Voor deze technologie combineren we nieuwe, op plasma gebaseerde, oxidatieve afbraakprocessen en specifieke microbiële afbraak voor OMP-vernietiging met slimme membraantechnologie. We zullen innovatieve, analytische methoden (Multiple heart-cutting LC-MS methodology) om de OMP’s en hun afbraakproducten te kwantificeren en karakteriseren ontwikkelen en combineren met (eco)toxicologische metingen. Zo kunnen we de optimalisatie van de verwijderingstechnologie ondersteunen en mogelijkheden voor monitoring creëren.

Meer over SMART DETOX

SMARTDETOX is een SBO-project (Strategisch Basis Onderzoek) in samenwerking met KU Leuven. Het project loopt 4 jaar en wordt gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. De Watergroep is betrokken bij dit project als waarnemend lid om de hoogtechnologische innovatieve ontwikkelingen op de voet te kunnen volgen. Zo houden we voeling met de nieuwste ontwikkelingen om deze sneller te gaan integreren .

 

 

 

Meer info kan je via deze link terugvinden.