Industrie 4.0De vierde industriële revolutie houdt in dat assets uitgebreid worden met draadloze connectiviteit en sensoren. Deze zijn verbonden met een systeem dat het gehele productie- en distributieproces kan visualiseren en zelf beslissingen kan nemen. De manier van produceren en consumeren verandert op revolutionaire wijze door integratie van de Internet of Things (IoT), cloud computing, kunstmatige intelligentie (AI) en andere technologische ontwikkelingen in de kern van de productie en de productiesystemen.

De toekomst: in een waterbedrijf dat Industrie 4.0-proof is, kan het beheer van het productieproces van elke afzonderlijke machine op afstand geregeld worden. Onze waterbronnen en het waterverbruik van onze klanten worden opgevolgd en voorspeld zodat onze productiecentra ingezet worden op de meest optimale manier. Ook weten we op elk moment precies waar ons leidingnet ligt, in welke staat het zich bevindt en waar er een lek is. Misschien kunnen we zelfs voorspellen waar er lekken gaan ontstaan. Onderhoud en vervanging gebeurt preventief naargelang de kans op uitval, zodat dit planmatig en efficiënt gebeurt. Door proactief te communiceren houden we onze klanten tevreden.

De Watergroep wilt ten volle gebruik maken van de opkomst van nieuwe technologieën om haar doelstellingen te helpen bereiken.