CirculairBinnen het programma ‘circulaire systemen’ staat het sluiten van de watercyclus centraal. Dit met de nodige aandacht voor de duurzaamheidsperspectieven van De Watergroep, waaronder de evolutie naar een circulaire economie waarin we zuinig omgaan met schaarse grondstoffen en we afvalkringlopen sluiten. Het is tevens de ambitie om volop in te zetten op innovatie met water als bron van energie en duurzame energievoorzieningen mogelijk te maken. Steeds meer neemt het belang van een doordacht waterhuishouden toe en wordt waterhergebruik gepromoot. Een gemiddelde Vlaming verbruikt 114 liter per dag, waarvan zowat 100 liter kraanwater. Toch gebruiken we slechts 11 liter hiervan voor drank en voedsel. Meer dan de helft van het kraanwater zetten we dus in voor doeleinden die geen drinkwaterkwaliteit vereisen, zoals toiletspoelingen en de wasmachine.

Voor die specifieke doeleinden wil De Watergroep andere waterstromen inzetten, zoals bv. regenwater en/of grijswater. Daarom bestuderen we de benodigde voorzieningen en de implicaties op het huidige drinkwaternet. Het gebruik van verschillende waterstromen voor verschillende doeleinden vraagt een goed gestructureerde methodiek waar de nodige aandacht voor kwaliteit naartoe gaat.

Sfeerbeeld oppervlaktewaterOok in Vlaanderen is de beschikbaarheid van voldoende zoet water een groeiend probleem. De stimulatie van waterhergebruik, de uitbreiding van de zoetwaterbeschikbaarheid en onderzoek naar decentrale en circulaire watersystemen staan bijgevolg hoog op de agenda van De Watergroep. Om de volgende generaties toegang te bieden tot veilig en betaalbaar drinkwater, moeten we de waterbonnen duurzaam beheren en moeten we inzetten op de ontwikkeling van alternatieve zoetwaterbronnen. Kwaliteit en waterbeschikbaarheid zijn verzekerd door een effectief omgevingsmanagement.