5 thema'sVanaf 2022 focussen we ons binnen het programma circulaire systemen op deze 5 thema’s:
  1. Circulaire economie
  2. Klant- en waterbewustzijn
  3. De Watergroep klimaatneutraal in 2050
  4. Klimaatadaptatie en -bewustzijn
  5. Water-energie-nexus

Vóór 2022 onderzochten we ook mogelijkheden om decentraal water te voorzien. Decentrale watervoorziening behoort niet meer tot nieuwe focus van het programma circulaire systemen. De lopende onderzoeksprojecten werken we wel af. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de projecten LIFE LOCAL WATER ADAPT en Camping Zillebeke.
 

1. Circulaire economie

Hoe kunnen we binnen De Watergroep meer inzetten op circulaire economie? Dat onderzoeken we binnen dit thema. Daarbij kijken we voornamelijk naar afval- en reststromenrecuperatie, gebruik van duurzame grondstoffen en modulaire toepassingen, materiaal ook voor iets anders inzetten.
 

2. Klant- en waterbewustzijn

Binnen dit thema doen we onderzoek  naar sociale -en gedragsfactoren die waterhergebruik en waterbesparing beïnvloeden. We kijken ook hoe we het verbruik van klanten beter kunnen voorspellen en wat de impact is van langetermijntrends op onze klanten.
 

3. De Watergroep klimaatneutraal in 2050

Binnen dit thema doen we onderzoek  naar sociale -en gedragsfactoren die waterhergebruik en waterbesparing beïnvloeden. We kijken ook hoe we het verbruik van klanten beter kunnen voorspellen en wat de impact is van langetermijntrends op onze klanten.

De Watergroep heeft de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en de CO2-uitstoot fors te verminderen. Naast de bekende sporen zoals electrificaties van de vloot en energieneutraal worden, is er nog heel wat onderzoek nodig om de doelstellingen te halen. 
 

4. Klimaatadaptatie en-bewustzijn

Voor dit thema onderzoeken we hoe we aan klimaatadaptatie kunnen doen, hoe we de klimaatrobuustheid van het watersysteem kunnen verhogen en hoe we de impact van de droogtes kunnen verlagen. We bekijken de impact van nieuwe trends en modellen en we kijken bij het onderzoek naar het volledige watersysteem. 
 

5. Water-energie-nexus

Binnen dit thema onderzoeken we de impact op de waterkwaliteit en het watersysteem van watergerelateerde technologieën in de energietransitie. Bijvoorbeeld: aquathermie of drijvende zonnepanelen. We onderzoeken het potentieel van langetermijn synergiën tussen water en energie.