Twijfel je aan de goede werking van de watermeter bij jou thuis? Heb je het gevoel dat hij niet meer juist registreert? Dan kan je een tapproef doen. Neem hiervoor 10 liter water (= 1 emmer) af (bijvoorbeeld net voor het poetsen) en let erop dat er nergens anders iemand water verbruikt. 

Resultaat van de tapproef:

  • Registreert de watermeter 10 liter, dan werkt jouw watermeter perfect. 
  • Registreert de watermeter niets, minder of meer, dan is je watermeter defect. Neem in dat geval contact op met ons om jouw watermeter gratis te laten vervangen.

Heb je een verhoogd verbruik? Doen dan zeker bovenstaande lektest/tapproef. Registreert de watermeter aan de hand van deze testen niet zoals het hoort? Dan heb je volgens het Algemeen waterverkoopreglement recht om dit te laten controleren. Vraag de ijking van jouw watermeter aan via dit formulier.

Stelt het metrologisch centrum vast dat de watermeter niet meer correct registreert (= binnen de toegelaten grenzen), dan neemt De Watergroep de kosten voor deze technische controle op zich. Werkt de watermeter wel correct, dan zal een kost aangerekend worden. Het tarief van deze 'metrologische controle watermeter' kan je terugvinden op onze tarievenpagina (zie PDF onderaan de webpagina onder ‘Overige tarieven’).

Indien nodig bij een verhoogd verbruik, kan een medewerker van De Watergroep ter plaatse komen voor een eerste controle. Wij doen geen lekopsporing, maar controleren enkel de installatie rond de meter. Neem in dit geval contact op met ons om die eerste controle onderzoek in te plannen.

Draai de stopkraan van de meter dicht. Hiermee sluit je de watertoevoer van je appartement af. Kan je geen water meer afnemen in je appartement, dan heb je de juiste watermeter gevonden. Stem dit wel even af met je buren. Het afsluiten van water kan immers een gevolg hebben voor toestellen die water verbruiken. Zo sluit je niet onverwacht de watertoevoer van je buren af terwijl de wasmachine draait. 

Weet je niet zeker of jouw watermeter nog (correct) registreert, dan kan je een tapproef doen. Neem hiervoor 10 liter water (= 1 emmer) af (bijvoorbeeld net voor het poetsen) en let erop dat er nergens anders iemand water verbruikt. Registreert de watermeter 10 liter, dan werkt jouw watermeter perfect. Registreert de watermeter niets, minder of meer, dan is je watermeter defect. Neem in dat geval contact op met ons om jouw watermeter gratis te laten vervangen.

Bij de meeste klanten staat er een enkelvoudige watermeter met 1 telregister. Op plaatsen waar grote debieten worden afgenomen, komen ook gecombineerde watermeters voor. Een gecombineerde watermeter bestaat uit een grote watermeter in combinatie met een kleine watermeter. Het water vloeit bij een gecombineerde watermeter aan een hoog debiet gelijktijdig door de 2 meters. Aan een laag debiet stroomt het water enkel door de kleine meter. 

Een gecombineerde meter ziet er zo uit:

Gecombineerde watermeter

Waar vind ik mijn watermeter?De watermeter staat altijd aan het begin van de binnenhuisinstallatie. Meestal staat de watermeter in een meterkast in de gang, de garage of de kelder, of in een meterput. In een appartementsgebouw staat de watermeter vaak in een tellerlokaal.

Weet je echt niet waar te zoeken? Ga dan op het voetpad of de berm voor jouw huis op zoek naar een sleutelmond. De watermeter en de sleutelmond liggen op één lijn, loodrecht ten opzichte van de straat. Of vraag het aan de vorige eigenaar van het pand.

De meterstand die je hebt ingegeven, ligt dan niet in lijn met je vroeger waterverbruik. Dit kan heel wat oorzaken hebben. Ga eerst even na of je wel de correcte meterstand hebt doorgegeven. Klopt de meterstand wel degelijk? Ga dan na of er nergens een verborgen lek is. Ontdek hier hoe je verliezen en lekken kan opsporen.

Heb je de meterstand correct doorgegeven en er is geen verborgen verlies, betekent dit dat je het water effectief hebt verbruikt. Mogelijk is er sprake van een eenmalig verhoogd verbruik door de aanleg van een tuin, vijver, zwembad ... of je gezin is uitgebreid, je hebt een vaatwasmachine aangekocht ... Wij adviseren je in dat geval om jouw waterverbruik op te volgen en waterbesparende maatregelen te nemen. Ontdek hier enkele tips hoe je eenvoudig water kan besparen.

Ook een lager verbruik heeft steeds een oorzaak. Een lid van het gezin heeft de woning verlaten of misschien is de watermeter defect. Indien de watermeter defect is, komt een medewerker die gratis vervangen.

Hoe weet ik of mijn watermeter correct werkt?

Neem 10 liter water van de kraan. Werd deze 10 liter geregistreerd op de teller van de watermeter (= rode cijfers)? Dan werkt de watermeter correct. Is dit niet het geval? Neem dan contact op met De Watergroep. Wij vervangen jouw watermeter gratis.

Heb je een digitale watermeter? Dan vind je het meternummer net boven het klepje. Het meternummer begint met steeds met '8SET' of '8AQM'.

 

watermeter aanduiding nummer

Heb je een analoge watermeter? Dan vind je het meternummer in de buurt van je meterstand. Het meternummer bestaat enkel uit cijfers (bijvoorbeeld 160432815).

 

 

Meternummer analoog