Leidingwater is gezond

Het centraal laboratorium van De Watergroep waakt zorgvuldig over de kwaliteit van het kraantjeswater. Het beschikt hiervoor over officiële kwalificaties zoals een VLAREL-erkenning (Vlaams Reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu) verleend door de Vlaamse overheid en over een accreditatie verleend door het federale controle-organisme BELAC (de Belgische accreditatie-instelling). Het laboratorium voert hierdoor in alle onafhankelijkheid en objectiviteit analyses uit met de meest recente en zeer gevoelige meetapparatuur.

De drinkwatercontroles beperken zich niet alleen tot de microbiologische en scheikundige analyses van monsters die willekeurig bij de klanten thuis aan de keukenkraan werden genomen, maar omvatten ook de regelmatige controles van het drinkwater ter hoogte van de verschillende waterproductiecentra, watertorens en reservoirs.

In 2019 werden in dit kader meer dan 22.000 drinkwatermonsters geanalyseerd.

  West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant Limburg Totaal
Controles aan de keukenkraan 2.675 2.622 2.571 2.711 10.579
Controles in waterproductiecentra, watertorens en reservoirs 3.716 2.175 3.364 2.837 12.092
Totaal 6.391 4.797 5.935 5.548 22.671

 

De resultaten van deze analyses worden gerapporteerd aan de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Slechts heel uitzonderlijk voldoet een drinkwaterstaal niet aan de wettelijke normen en moeten er bijkomende maatregelen worden genomen. Dergelijke situaties zijn in tijd en ruimte zeer zeldzaam. 

Daarnaast wordt ook de goede werking van de waterbehandelingsprocessen zeer nauw opgevolgd en worden ad hoc monsters genomen op plaatsen waar aan het leidingnet wordt gewerkt. De resultaten van deze analyses worden gerapporteerd aan de technische diensten die desgevallend de nodige aanpassingen uitvoeren.