De grondwatervoorraden zijn niet onuitputtelijk. Daarom moeten wij zorgzaam omspringen met deze waardevolle bron. Niet alleen om ook de toekomstige generaties van kwaliteitsvol drinkwater te kunnen voorzien, maar ook om de prijs van het drinkwater aanvaardbaar en sociaal te houden. Daarom is het belangrijk dat de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater wordt beschermd. Als we kunnen vertrekken van water van een goede basiskwaliteit, kost het ook een pak minder om dit water verder te behandelen tot hoogstaand drinkwater.

De overheid heeft voor de waterwingebieden een aantal beschermingsmaatregelen voorzien. Maar ook jij kan thuis en in jouw dagelijkse omgeving waken over de kwaliteit. 

Lees meer over:

de bescherming van de waterwingebieden

de bescherming van de grondwatervoorraden 

Milieubeheer bij de drinkwaterproductie

De Watergroep zoekt continu naar zinvolle en duurzame oplossingen voor de verdere inzetbaarheid van reststoffen die vrijkomen bij de productie van drinkwater. Het streefdoel is om de milieudruk zo klein mogelijk te houden over de hele levenscyclus van een product.

Bij de waterontharding van ons drinkwater door middel van korrelreactoren, zoals toegepast in het waterproductiecentrum in Kooigem, Bovelingen en het HAC in Leuven, worden aanzienlijke hoeveelheden kalkkorrels (of kalkpellets) als reststof geproduceerd. Deze kalkkorrels kunnen in heel wat toepassingen gebruikt worden ter vervanging van (primaire) grondstoffen. De Watergroep kreeg daarvoor een grondstoffenverklaring voor zowel kalkkorrels als ijzerslib.

Momenteel wordt onderzocht of de kalkkorrels, die nu nog alleen een zandkern bevatten, volledig uit kalk gemaakt kunnen worden. Als dit lukt, kunnen deze korrels in een groter aantal toepassingen herbruikt worden (onder andere glasindustrie, tapijtindustrie …)