Een eigen waterwinning roept in de praktijk heel wat vragen op. Om wat licht in de duisternis te brengen, zetten we alvast de meest gestelde vragen op een rijtje.

 

Ook het water dat geloosd wordt op de grachten komt uiteindelijk terecht in het rioleringsstelsel van de gemeente, waardoor er een vergoeding verschuldigd is. Enkel wanneer het water volledig zelf gezuiverd wordt of geloosd wordt op oppervlaktewater, wordt ze vrijgesteld van de gemeentelijke saneringsvergoeding op het afvalwater. Je kan de wijze waarop geloosd wordt ook terugvinden op jouw heffingsbiljet.
Er moet een afmelding komen naar VMM. Indien dit reeds gebeurde moet een kopie van de gegrondverklaring van de VMM worden bezorgd aan De Watergroep. De factuur kan dan worden gecrediteerd en de meterstand en het contract geannuleerd.

De berekeningsbasis zijn de gegevens van de heffing. Als bij de aangifte van het verbruikte en opgepompte water geen meetgegevens worden opgegeven voor de eigen waterwinning wordt in de heffing automatisch het maximale pompdebiet in rekening gebracht. Daardoor wordt dit ook aangerekend voor de vergoeding van het afvalwater. Verbruik je minder dan het maximale pompdebiet? Geef dan bij de aangifte aan VMM enkel het opgenomen volume door.

Het verbruik opgenomen in de aangifte voor de heffing van jaar X wordt als basis gebruikt voor de periode 01-01-X tot 31-12-X.