Op 1 juli 2011 werd het Algemeen waterverkoopreglement van kracht. Dit reglement werd goedgekeurd door de Vlaamse regering en bevat de rechten en plichten van de drinkwaterbedrijven, de rioolbeheerders en hun klanten. 

Tot 2011 hadden de verschillende drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders elk hun eigen waterverkoopreglement. Een Algemeen waterverkoopreglement werkt de onnodige verschillen weg, zodat voortaan iedereen in Vlaanderen een gelijke behandeling krijgt voor de aansluiting op het drinkwater- en rioleringsnetwerk. Naast een Algemeen waterverkoopreglement, gelden vanaf 2012 ook de bepalingen van het Bijzonder waterverkoopreglement van De Watergroep, goedgekeurd door de Vlaamse regering. Een vernieuwde versie van dit Bijzonder waterverkoopreglement is van kracht vanaf 21 september 2015.

Vanaf maart 2023 is er een vernieuwde versie van het Algemeen waterverkoopreglement van de Vlaamse Overheid.

Bijzonder waterverkoopreglement van De Watergroep (2015, PDF)

Algemeen waterverkoopreglement van de Vlaamse Overheid (2023, PDF)

Van aansluiten tot afsluiten

In de reglementen staan afspraken over het aansluiten, het afsluiten en het heraansluiten op het openbaar leidingnetwerk en over het aansluiten op het afvalwater- en hemelwaternetwerk. Daarnaast bevat het ook richtlijnen voor de opbouw van de factuur, de betalingstermijnen en de te volgen procedure bij wanbetaling.

Elk drinkwaterbedrijf moet water leveren van goede kwaliteit dat aan alle wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Een goede binneninstallatie is essentieel voor een goede waterkwaliteit aan de kraan en in het openbaar drinkwaternetwerk. De keuring van de binneninstallatie van het drinkwatercircuit is daarom verplicht. Nieuw is ook de verplichte keuring van de installatie van de klant voor de afvoer van afvalwater en hemelwater bij nieuwbouw en grote verbouwingen.

Een watermeter ter hoogte van elke aftakking was al verplicht. Dit wordt in het Algemeen Waterverkoopreglement uitgebreid naar een watermeter per wooneenheid bij elke nieuwbouw. Dit betekent dat nieuwe appartementsgebouwen voortaan een watermeter per appartement moeten installeren. Bij bestaande gebouwen met meerdere wooneenheden is nog een groepsmeter toegestaan, maar bij renovatie van de binneninstallatie moet bij elke wooneenheid een watermeter geplaatst worden.