In bepaalde gevallen kan je een vrijstelling krijgen op jouw waterfactuur: om sociale redenen of omdat je een private zuiveringsinstallatie hebt.

Voorwaarden voor een toekenning van een vrijstelling om sociale redenen

Je kan enkel een vrijstelling bekomen op jouw domicilieadres en dit voor zover je als klant op 1 januari van het facturatiejaar voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • Je krijgt het leefloon of het levensminimum.
  • Je krijgt het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen.
  • Je krijgt de inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap en/of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
  • Je hebt een inwonend gezinslid dat verlengd minderjarig werd verklaard en dat op 1 januari van het heffingsjaar een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgt, toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Jouw factuur wordt eerst op de gewone manier berekend. Daarna krijg je voor elk onderdeel van de factuur een korting van 80%.

Voor de meeste klanten wordt deze compensatie automatisch verrekend via de waterfactuur.
In sommige gevallen kan dat niet en krijg je achteraf een compensatie.

Via de aanverwante pagina's kan je enkele voorbeelden terugvinden van de geldige attesten. Deze attesten zijn de enige geldige manier om een vrijstelling te bekomen.
 

Vrijstelling voor private zuiveringsinstallatie

Klanten die hun huishoudelijk afvalwater zelf zuiveren in een private installatie kunnen vrijgesteld worden van zowel de bijdrage voor zuivering als de bijdrage voor afvoer, op voorwaarde dat de zuiveringsinstallatie aan de VLAREM-normen voldoet en gebouwd werd op een ogenblik dat de woning nog niet kon worden aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bezorg De Watergroep wel een attest dat werd ondertekend door de burgemeester. De vrijstelling geldt voor een periode van 5 jaar.

Externe websites