Sociaal tarief voor water

Je komt in aanmerking voor het sociale tarief voor water als 1 van jouw gezinsleden een leefloon, inkomensgarantie voor ouderen, inkomensvervangende tegemoetkoming of zorgbudget ontvangt. Je krijgt dan een korting van 80% op jouw volledige waterfactuur.

Lees meer over het sociaal tarief.

Vrijstelling bij private zuiveringsinstallatie

Zuiver jij jouw huishoudelijke afvalwater zelf met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater? Dan kom je in aanmerking voor een vrijstelling van de bijdrage voor de zuivering van afvalwater.

Lees meer over de vrijstelling van de bijdrage voor zuivering.

Externe websites