In bepaalde gevallen kan je een vrijstelling krijgen op jouw waterfactuur: om sociale redenen of omdat je een private zuiveringsinstallatie hebt.
 

Vrijstelling om sociale redenen

Heb ik recht op een sociale tegemoetkoming?

Vrijstelling voor private zuiveringsinstallatie

Klanten die hun huishoudelijk afvalwater zelf zuiveren in een private installatie kunnen vrijgesteld worden van zowel de bijdrage voor zuivering als de bijdrage voor afvoer, op voorwaarde dat de zuiveringsinstallatie aan de VLAREM-normen voldoet en gebouwd werd op een ogenblik dat de woning nog niet kon worden aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Om een vrijstelling in de saneringsbijdragen te verkrijgen, laat je onderstaand attest invullen en ondertekenen door de burgemeester van jouw gemeente. De gemeente zal dit attest binnen 3 maanden bezorgen aan De Watergroep. Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij. De vrijstelling geldt voor een periode van 5 jaar.

Externe websites