De Watergroep staat als drinkwaterbedrijf garant voor een goede service en voor de kwaliteit van het geleverde drinkwater. Om dat te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat wij op regelmatige tijdstippen bij jou langskomen. Dankzij jouw medewerking kunnen wij de kwaliteit van ons drinkwater verzekeren en opvolgen.

Er zijn 3 redenen waarom De Watergroep bij haar klanten thuis komt:
 

1. Controle kwaliteit kraantjeswater (staalname)

Hoe herkent u onze medewerkers?De Watergroep is wettelijk verplicht om op regelmatige basis de kwaliteit van het drinkwater te controleren, onder andere in scholen, kinderdagverblijven, rusthuizen, ziekenhuizen en natuurlijk ook bij onze particuliere klanten. Bij zo’n controle komt een staalnemer van De Watergroep een waterstaal aan de keukenkraan en/of de watermeter nemen. Dit staal wordt nadien onderzocht in ons erkend laboratorium. Hoor je na de staalname niets van ons? Dan is alles in orde!
 

Regenwater en waterputten

Regenwater en putwater zijn interessante waterbronnen die voor tal van toepassingen bruikbaar zijn, denk maar aan toiletten doorspoelen, de auto reinigen, de vloer dweilen… Regenwater is echter geen drinkwater, aangezien het allerlei bacteriën en verontreinigingen bevat. Ook putwater is vaak verontreinigd en voldoet niet aan de kwaliteitseisen voor drinkwater. Het is daarom verboden een koppeling of tijdelijke verbinding te maken tussen het systeem van de regen- en of putwaterleidingen en de drinkwaterleidingen. Gebruik steeds een systeem met 2 afzonderlijke voedingsleidingen of een systeem met één voedingsleiding en een bijvoeding. Meer tips over regenwater en putwater
 

2. Opname meterstand watermeter

De Watergroep vraagt jaarlijks de meterstand (index) van jouw watermeter op. Zo krijg je als klant een inzicht in je waterverbruik en kan De Watergroep een correcte factuur opstellen. 
  

3. Vervanging watermeter

Watermeter

De Watergroep is wettelijk verplicht om watermeters bij particuliere klanten na 16 jaar te vervangen door een nieuwe of herijkte watermeter. Het vervangen van jouw watermeter is gratis. Bij de vervanging noteert onze medewerker de eindmeterstand van de vorige meter. Je ontvangt kort nadien een afrekening van je verbruik.
 

Nieuwe meterstand?

De Watergroep beschikt over een erkende herstelwerkplaats waar we watermeters herijken. Daarom kan het gebeuren dat de nieuw geplaatste watermeter niet op 0 staat, maar misschien zelfs hogere cijfers aangeeft dan je vorige meter. Onze medewerker geeft jouw nieuwe beginmeterstand door aan onze diensten.
 

BELANGRIJK: hoe herken je onze medewerkers?

Medewerkers van De Watergroep dragen herkenningskledij

Medewerkers van De Watergroep dragen herkenningskledij en kunnen zich identificeren met een persoonlijke herkenningsbadge waarop hun naam, functie en het logo van De Watergroep staat. Dit logo komt ook voor op hun bedrijfswagen.