Regenwater en putwater zijn interessante waterbronnen die voor tal van toepassingen bruikbaar zijn. De Vlaming verbruikt gemiddeld 100 liter drinkwater per dag. Hiervan gaat een groot deel naar het toilet, de wasmachine en het schoonmaken. Hiervoor kan regenwater of putwater een voordelig alternatief zijn.

Regenwater

Waarom regenwater gebruiken?

  • Je bespaart op de drinkwaterfactuur.
  • Je beschermt de waardevolle grondwaterreserves.
  • Sluit je je wasmachine aan op regenwater, dan bespaar je automatisch op wasmiddelen, omdat regenwater doorgaans zachter is dan leidingwater. Op die manier wordt ook het milieu minder verontreinigd.
  • Jaarlijks is er na verdamping zo'n 750 liter regenwater per vierkante meter beschikbaar. De voorraden zijn dus groot genoeg, en bovendien kost regenwater niets.
     

Waarvoor kan je regenwater gebruiken?

Regenwater kan een uitstekend alternatief bieden voor leidingwater bij laagwaardige doeleinden zoals toiletten doorspoelen, de auto reinigen, kleding wassen, de tuin besproeien, de vloer dweilen of de stoep reinigen.
 

Waarvoor kan je regenwater niet gebruiken?

Het gebruik van regenwater mag geen risico inhouden voor de volksgezondheid. Regenwater is immers geen drinkwater! Het kan dus ook niet gebruikt worden om voedsel te bereiden of voor de persoonlijke hygiëne.
 

Hoe een regenwatersysteem installeren?

Een goed functionerend regenwatersysteem bestaat uit een voorraadtank (bij voorkeur minimum 5.000 liter inhoud), een elektrische pomp met keerklep op de zuigleiding die terugvloei naar de tank belet, een onderhoudsvriendelijke filter en een leidingenstelsel naar de aftappunten. Bij elk aftappunt moet een vermelding aangebracht worden dat het water niet drinkbaar is.

Regenwater is zeer zacht en zuur. Regenwater tast metalen leidingen aan. Gebruik daarom een geschikte pomp en kunststofbuizen om het regenwater in de woning te verdelen.

Regenwater bevat allerlei bacteriën en verontreinigingen. Het is daarom verboden een koppeling of tijdelijke verbinding te maken tussen het systeem van de regenwaterleidingen en de drinkwaterleidingen. Dit verbod is trouwens opgenomen in de technische reglementering, waaraan iedere klant zich moet houden. In de praktijk kan je dit technisch verwezenlijken door een systeem met 2 afzonderlijke voedingsleidingen of door een systeem met één voedingsleiding en een bijvoeding.

Lees ook de folder "Het gebruik van regenwater".


Putwater

Niet DrinkbaarAls je jouw putwater ook als drinkwater gebruikt, is voorzichtigheid geboden. Putwater kan verontreinigd zijn en voldoet niet altijd aan de kwaliteitseisen van drinkwater. Woon je in het verzorgingsgebied van De Watergroep en ben je nog niet aangesloten op het drinkwaternet? Dan analyseren we jouw putwater gratis op een beperkt aantal parameters (eenmalig). Voorwaarde is wel dat het technisch mogelijk is voor De Watergroep om jouw woning aan te sluiten op het drinkwaternet.

 

Opgelet!
Voorzie tappunten gevoed met regenwater of putwater (tweedecircuitwater) van een pictogram 'Niet drinkbaar'. 

  

Regenwaterput bijna leeg!?

VasteverbindingAls de regenwaterput dreigt leeg te komen, bv. in een periode van langdurige droogte, kan water vanuit het drinkwaternet worden toegevoegd. Volg tijdens het bijvullen van de regenwaterput het niveau goed op (bv. via een alarm op je telefoon of een keukenwekker, zo gaat er geen drinkwater verloren).

Bijvullen of omschakelen in geval van droogte kan via een van de onderstaande systemen. Belangrijk bij deze systemen is het respecteren van de algemene voorwaarden waaraan de installatie moet voldoen.

Tip: de regenwaterput gedeeltelijk vullen kan al voldoende zijn om een droge periode te overbruggen.

 

1. Bijvulling van de regenwaterput

Controleer regelmatig het peil van het regenwater. In droge periodes kan men bij lage regenwaterstand regelmatig een hoeveelheid drinkwater op een gecontroleerde wijze bijvullen. Belangrijk is om een onderbreking van minimaal 2 centimeter te respecteren tussen de voeding en de bijvulleiding naar de put. Op deze manier kan eventuele waterverspilling worden opgemerkt.

Reglementaire bijvulling tweedecircuitwaterreservoir 
 

2. Omschakeling van de aanzuigleiding

In dit geval moet de verbruiker zelf het niveau van de hemelwaterput in het oog houden. Als het niveau te laag komt, kan hij omschakelen naar de buffertank, gevoed met drinkwater door de bediening van een aantal afsluiters. Dergelijk systeem kan eveneens geautomatiseerd worden in functie van het peil van de regenwaterput. Het is belangrijk erop toe te zien dat geen drinkwater ongemerkt kan terugvloeien naar de hemelwaterput. De automatische bijvulsystemen dienen gekeurd te zijn door Belgaqua. Het is aangewezen de afvoer van het automatisch bijvulsysteem eveneens te onderbreken ten opzichte van de riolering, zodat lekverliezen kunnen voorkomen worden.

 

3. Omschakeling door middel van een dubbel leidingennet naar de tappunten (off/off)

Er worden naar alle plaatsen waar men een toestel wenst aan te sluiten op hemelwater twee totaal gescheiden leidingen aangelegd: een hemelwaterleiding en een drinkwaterleiding. Bij hemelwatertekort zal men de toestellen manueel moeten omschakelen. Na stilstand en na overschakeling dienen de leidingen grondig te worden doorgespoeld en zo nodig gereinigd. Dit systeem is duurder wegens de aanleg van een dubbel net.