Hoe is de waterfactuur opgebouwd?

Via de waterfactuur betaal je voor alle waterkosten:

 • de productie en levering van drinkwater
  Dit is de prijs voor de levering van drinkwater bij je thuis.
 • de afvoer van jouw afvalwater (= de gemeentelijke bijdrage voor afvoer)
  Deze bijdrage is bestemd voor de aanleg en het onderhoud van de rioleringen. Zij verschilt van gemeente tot gemeente.
  • Ben je niet rechtstreeks aangesloten op de riolering? Dan betaal je deze vergoeding ook. Ook het water dat geloosd wordt op de grachten komt uiteindelijk terecht in het rioleringsstelsel van de gemeente. 
 • de zuivering van jouw afvalwater (= de bovengemeentelijke bijdrage voor zuivering)
  Deze bijdrage is bestemd voor de grote zuiveringsinstallaties en de collectoren die het afvalwater ernaartoe brengen.

Maak het jezelf gemakkelijk en betaal jouw waterfactuur via domiciliëring of Doccle

Een overzicht van je waterfacturen nodig? Die bekijk je in je online klantenzone!

 

Uitleg bij de verschillende elementen van de waterfactuur: een voorbeeldfactuur

 • Klik hieronder op de groene onderdelen voor meer informatie over dat onderdeel van de waterfactuur.

Voorbeeld van een factuur:

Voorbeeldfactuur

Jouw klantgegevens Inlichtingen Leveringsadres Verbruiksperiode Te betalen Tussentijdse facturen Mededeling

Klantgegevens

= klantgegevens, de toegangscode (om je te registreren op onze klantenzone of op Doccle), het contractnummer, het factuurnummer en de factuurdatum. Onderneming? Dan kan je hier ook je ondernemingsnummer terugvinden.

Hou deze gegevens steeds bij de hand wanneer je ons contacteert. Ze stellen ons in staat je  snel verder te helpen.

Terug naar boven.

 

Inlichtingen

Onder 'Inlichtingen' kan je de contactgegevens terugvinden van ons klantencontactcenter.

Terug naar boven.

 

Leveringsadres

Hier kan je het leveringsadres terugvinden waarop deze waterfactuur van toepassing is. Het Service-ID = leveringseenheidsnummer.

Terug naar boven.

 

Verbruiksperiode

De verbruiksperiode omvat de volledige periode waarop de waterfactuur is berekend.

Terug naar boven.

 

Te betalen

Dit is het bedrag dat je dient te betalen voor de aangegeven datum. Zo vermijd je aanmaningskosten voor laattijdige betaling.

Terug naar boven.

 

Mededeling

Neem bij betaling steeds de gestructureerde mededeling op. Dit helpt ons om de betaling automatisch terug te vinden.

Terug naar boven.

 

Tussentijdse facturen

Op basis van de jaarlijkse afrekening wordt het bedrag van de tussentijdse facturen voor het volgende jaar bepaald.

Terug naar boven.

 Voorbeeld van een factuur:

Voorbeeldfactuur Verbruiksgegevens Korting op het vastrecht Vastrecht drinkwater Korting gedomicilieerden vastrecht drinkwater Verbruik drinkwater basistarief Verbruik drinkwater comforttarief Vastrecht afvoer Korting gedomicilieerden vastrecht afvoer

Verbruiksgegevens

Naast de meterstand staan hier alle relevante gegevens met betrekking tot deze waterfactuur:

 • het meternummer (= dit nummer vind je terug op je watermeter) 
 • de begin- en einddatum van de verbruiksperiode
 • de huidige meterstand
 • de vorige meterstand
 • het verbruik
 • de manier waarop de meterstand werd doorgegeven (KLANT = door jou als klant, DWG = door een medewerker van De Watergroep, RAMING = we ontvingen jouw meterstand niet en we maakten daarom een schatting)

Terug naar boven.

 

Korting op het vastrecht

De korting op het vastrecht van jouw waterfactuur geldt voor maximaal 5 gedomicilieerde personen per wooneenheid. De totale korting kan dus maximaal even hoog zijn als het aangerekende vastrecht. De Watergroep gebruikt de gegevens van het Rijksregister op 1 januari van het huidige jaar om de korting voor dit jaar te berekenen.

Terug naar boven.

 

Vastrecht drinkwater

Het vastrecht is een jaarlijkse vergoeding per wooneenheid die bijdraagt in de kosten van het drinkwaternet en de administratieve verwerking van de klantengegevens.

Een wooneenheid is een eenheid in een woongebouw die ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt en die minstens over de volgende woonvoorzieningen beschikt: een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette.

Terug naar boven.

 

Korting gedomicilieerden vastrecht drinkwater

Per gedomicilieerd persoon krijg je een korting van 20% op het vastrecht drinkwater. Belangrijk! De korting geldt voor maximaal 5 gedomicilieerde personen per wooneenheid. De totale korting kan dus maximaal even hoog zijn als het aangerekende vastrecht. De Watergroep gebruikt de gegevens van het Rijksregister op 1 januari van het huidige jaar om de korting voor dit jaar te berekenen.

Terug naar boven.

 

Verbruik drinkwater basistarief

Hier kan je jouw verbruik terugvinden dat aangerekend wordt aan het basistarief. Het basistarief = 30 m³ per wooneenheid + 30 m³ per gedomicilieerde per jaar.

Terug naar boven.

 

Verbruik drinkwater comforttarief

Hier kan je jouw verbruik terugvinden dat aangerekend wordt aan het comforttarief. Je betaalt het comforttarief voor al het water dat je méér verbruikt dan het basisverbruik. Het comforttarief is twee keer het basistarief.

Terug naar boven.

 

Vastrecht gemeentelijke bijdrage voor afvoer

Sinds 1 januari 2016 geldt een vastrecht (= vaste vergoeding) om jouw afvalwater af te voeren, omgerekend naar de verbruiksperiode.

Terug naar boven.

 

Korting gedomicilieerden vastrecht afvoer

Per gedomicilieerd persoon krijg je een korting van 20% op het vastrecht voor de afvoer van jouw afvalwater. Belangrijk! De korting geldt voor maximaal 5 gedomicilieerde personen per wooneenheid. De totale korting kan dus maximaal even hoog zijn als het aangerekende vastrecht.

De Watergroep gebruikt de gegevens van het Rijksregister op 1 januari van het huidige jaar om de korting voor dit jaar te berekenen.

Terug naar boven.

 

Gemeentelijke bijdrage afvoer basistarief

Deze bijdrage is bedoeld voor de aanleg en het onderhoud van de rioleringen. Ze verschilt van gemeente tot gemeente. Deze bijdrage wordt  aangerekend aan het basistarief. Het basistarief = 30 m³ per wooneenheid + 30 m³ per gedomicilieerde per jaar.

Terug naar boven.

 

Gemeentelijke bijdrage afvoer comforttarief

Deze bijdrage is bedoeld voor de aanleg en het onderhoud van de rioleringen. Ze verschilt van gemeente tot gemeente. Deze bijdrage wordt aangerekend aan het comforttarief. Je betaalt het comforttarief voor al het water dat je méér verbruikt dan het basisverbruik. Het comforttarief is twee keer het basistarief.

Terug naar boven.

 Voorbeeld van een factuur:

Voorbeeldfactuur Bijdrage voor de afvoer van drinkwater basistarief Bijdrage afvoer van drinkwater comforttarief Vastrectht zuivering Korting gedmocilieerden vastrecht zuivering Bijdrage voor de zuivering van drinkwater basistarief Bijdrage voor de zuivering van drinkwater comforttarief Totale waterkost Historische verbruiken

Vastrecht bovengemeentelijke bijdrage voor zuivering

Sinds 1 januari 2016 geldt een vastrecht (= vaste vergoeding) om jouw afvalwater te zuiveren, omgerekend naar de verbruiksperiode.

Terug naar boven.

 

Korting gedomicilieerden vastrecht zuivering

Per gedomicilieerd persoon krijg je een korting van 20% op het vastrecht voor de zuivering van jouw afvalwater. Belangrijk! De korting geldt voor maximaal 5 gedomicilieerde personen per wooneenheid. De totale korting kan dus maximaal even hoog zijn als het aangerekende vastrecht. De Watergroep gebruikt de gegevens van het Rijksregister op 1 januari van het huidige jaar om de korting voor dit jaar te berekenen.

Terug naar boven.

 

Bovengemeentelijke bijdrage zuivering basistarief

De bijdrage voor de zuivering van drinkwater is bestemd voor de grote zuiveringsinstallaties en de collectoren die het afvalwater ernaartoe brengen. Deze bijdrage wordt aangerekend aan het basistarief. Het basistarief = 30 m³ per wooneenheid + 30 m³ per gedomicilieerde per jaar.

Terug naar boven.

 

Bovengemeentelijke bijdrage zuivering comforttarief

De bijdrage voor de zuivering van drinkwater is bestemd voor de grote zuiveringsinstallaties en de collectoren die het afvalwater ernaartoe brengen. Deze bijdrage wordt aangerekend aan het comforttarief. Je betaalt het comforttarief voor al het water dat je méér verbruikt dan het basisverbruik. Het comforttarief is twee keer het basistarief.

Terug naar boven.

 

Totaal

Dit is de totale waterkost voor de voorbije verbruiksperiode. Van dit bedrag worden de tussentijdse facturen nog afgetrokken om te komen tot het te betalen bedrag.

Terug naar boven.

 

Historische verbruiken

Hier kan je een overzicht terugvinden van jouw verbruik van de afgelopen periode, uitgedrukt in jouw verbruik in kubieke meter drinkwater (m³), aantal dagen en het gemiddeld aantal liter dat je per dag verbruikt.

Terug naar boven.