Dit afsprakenkader vormt een aanvulling bij artikel 19 van het Algemeen waterverkoopreglement (AWVR) dat de bepalingen vastlegt voor tussenkomst op de waterfactuur in geval van abnormaal hoog waterverbruik door een verborgen lek. Wanneer je niet voldoet aan alle voorwaarden van artikel 19 en dus geen geen minnelijke schikking krijgt toegekend, kan je - als is voldaan aan een aantal voorwaarden - aanspraak maken op een gunstmaatregel zoals vastgelegd in het afsprakenkader.

Download hier het afsprakenkader (PDF).