Adres

= het adres waar de watermeter zich bevindt.

Klantgegevens
Het nummer van jouw klantrekening kan je terugvinden rechts bovenaan op jouw waterfactuur of een ander document van De Watergroep.
Het meternummer vind je op je watermeter.
Meterstand
Opmerkingen
Gelezen en goedgekeurd

Indien je twijfelt aan de goede werking van je watermeter heb je volgens artikel 13 van het Algemeen waterverkoopreglement het recht om de meter te laten controleren. De kans evenwel dat de registratie van de watermeter afwijkt is zeer klein (1/100000). De kosten voor de metrologische controle vind je onder Tarieven (‘Overige tarieven) en zijn ten laste van jou wanneer blijkt dat de watermeter binnen de toegelaten grenzen registreerde en zijn ten laste van De Watergroep indien blijkt dat de watermeter niet binnen de toegelaten grenzen registreerde.

Bewijs dat je geen robot bent