Neen. Facturen van De Watergroep kan je enkel betalen via overschrijving, domiciliëring of Doccle.

Onder bepaalde voorwaarden staat De Watergroep een korting op de waterfactuur toe in geval van een ondergronds en onzichtbaar lek. Dien in dat geval een aanvraag in. Wij toetsen jouw dossier dan aan de voorwaarden en houden je verder op de hoogte.

Er wordt een sociaal tarief toegekend als de klant op 1 januari van een kalenderjaar een van de volgende tegemoetkomingen krijgt:

 • het gewaarborgde inkomen voor bejaarden met toepassing van de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen met toepassing van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen,
 • het leefloon of levensminimum, toegekend door het OCMW met toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, respectievelijk de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voormaatschappelijk welzijn,
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap,
 • met toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap,
 • een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood,
 • de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap met toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Klik hier voor meer informatie over kortingen en vrijstellingen.

Voor aftakkingen met een diameter groter dan 20 mm verdwijnt de vroegere meterhuur. In de plaats daarvan komt een capaciteitsvergoeding voor watermeters met een diameter groter dan 20 mm. Via deze vergoeding betaal je voor de gegarandeerde levering van een bepaald debiet, afhankelijk van de diameter van je watermeter. Er wordt geen capaciteitsvergoeding aangerekend indien er minstens 2 wooneenheden geen aparte watermeter van De Watergroep hebben maar rechtstreeks aangesloten zijn op de watermeter met afwijkende diameter.

Bij een brandleiding met een watermeter met een diameter groter dan 20 mm wordt een capaciteitsvergoeding aangerekend.

Klik hier om de tarieven capaciteitsvergoeding te bekijken.

Bij gecombineerde meters gebruikt De Watergroep het tarief van de grote meter om de capaciteitsvergoeding te berekenen.Klik hier voor een overzicht van de tarieven.

In bepaalde gevallen kan je een vrijstelling krijgen op jouw waterfactuur: om sociale redenen of omdat je een private zuiveringsinstallatie hebt.

Meer informatie hierover op onze pagina kortingen en vrijstellingen.

De waterfactuur werkt met een basistarief en een comforttarief. Wie zuinig omspringt met water, wordt dus beloond. Deze opsplitsing in 2 tarieven geldt voor de 3 delen van de waterfactuur: drinkwater, afvoer van afvalwater en zuivering van afvalwater.

 • Je betaalt het basistarief voor het basisverbruik. Dat is 30 m³ per wooneenheid plus 30 m³ per gedomicilieerde per jaar.
 • Je betaalt het comforttarief voor al het water dat je méér verbruikt dan het basisverbruik. Het comforttarief is 2 keer het basistarief.

Enkele voorbeelden maken alles duidelijk.

 • Een alleenstaande
  • Betaalt 60 m³ aan basistarief: 1 x 30 m³ voor 1 wooneenheid en 1 x 30 m³ voor 1 gedomicilieerde. Alle verbruik hoger dan 60 m³ wordt aangerekend tegen comforttarief.
 • Een gezin met 4 gedomicilieerden
  • Betaalt 150 m³ aan basistarief: 1 x 30 m³ voor 1 wooneenheid en 4 x 30 m³ voor 4 gedomicilieerden. Alle verbruik hoger dan 150 m³ wordt aangerekend tegen comforttarief.
 • Verenigingen van mede-eigenaars (VME) en collectieve watermeters met huishoudelijk gebruik.
  • Hier geldt dezelfde berekening als voor huishoudelijke klanten.
  • Een collectieve watermeter met 6 wooneenheden en 18 gedomicilieerden betaalt 720 m³ aan basistarief: 6 x 30 m³ voor de 6 wooneenheden en 18 x 30 m³ voor 18 gedomicilieerden.
  • Alle verbruik hoger dan 720 m³ wordt aangerekend tegen comforttarief.

 Klik hier voor een overzicht van onze tarieven.