Tarieven

loading
loading
loading

Bent u heffingsplichtig bij VMM? Dan wordt u geen vastrecht voor zuivering en afvoer aangerekend.

*De aanrekening van het vastrecht verloopt per wooneenheid. Wanneer de watermeter water registreert dat niet geleverd wordt aan één of meerdere wooneenheden, kan het vastrecht per watermeter aangerekend worden.

Klik hier voor meer informatie over de nieuwe waterfactuur.

loading

Tarieven aftakking van het drinkwaternet (incl. 6% BTW)

  • aanleg nieuwe aftakking voor een eengezinswoning: 1.057,3761 euro
  • aanpassen of verplaatsen van watermeter: 138,8634 euro
  • definitief afsluiten op de openbare weg: 522,3718 euro
  • vervangen bevroren watermeter: 211,6449 euro

Capaciteitsvergoeding

Voor aftakkingen met een diameter groter dan 20 mm verdwijnt de vroegere meterhuur. In de plaats daarvan komt een capaciteitsvergoeding voor watermeters met een diameter groter dan 20 mm. Via deze vergoeding betaal je voor de gegarandeerde levering van een bepaald debiet, afhankelijk van de diameter van je watermeter. Er wordt geen capaciteitsvergoeding aangerekend indien er minstens 2 wooneenheden geen aparte watermeter van De Watergroep hebben maar rechtstreeks aangesloten zijn op de watermeter met afwijkende diameter. Bij een brandleiding met een watermeter met een diameter groter dan 20 mm wordt een capaciteitsvergoeding aangerekend. 

diameter incl. btw excl. btw
30 mm 106 euro 100 euro
40 mm 212 euro 200 euro
50 mm 318 euro 300 euro
60 mm 477 euro 450 euro
80 mm 689 euro 650 euro
100 mm 1.060 euro 1.000 euro
150 mm 2.120 euro 2.000 euro
200 mm 5.300 euro 5.000 euro
250 mm 7.950 euro 7.500 euro
300 mm 10.600 euro 10.000 euro

Bij gecombineerde meters gebruikt De Watergroep het tarief van de grote meter om de capaciteitsvergoeding te berekenen. Bv. in het geval van een 80/20 zal de capaciteitsvergoeding voor een meter met diameter 80 mm gehanteerd worden, en betaal je dus een capaciteitsvergoeding van 1.325 euro.

Tarieven standpijpen (incl. 6% btw)

  • Standpijp particulier gebruik 4/4 (1 duim): 500,1859 euro
  • Standpijp industrieel gebruik 8/4 (2 duim): 2.000,7437 euro

Deze tarieven zijn berekend op jaarbasis. Naast de bovenstaande vergoeding voor de standpijp, worden ook het verbruik en de bijdragen voor afvoer en zuivering tegen de geldende tarieven aangerekend. Bij het ontlenen van een standpijp wordt een waarborg aangerekend van 400 euro voor een standpijp voor particulier gebruik (4/4) en 800 euro voor een standpijp voor industrieel gebruik (8/4). Bovenop de waarborg wordt vanaf 2017 bij de ontlening een uitleenrecht (forfaitaire bijdrage in de administratieve afhandeling) van 77,4223 euro (incl. BTW) aangerekend.

Tarieven waterscan (incl. btw)

  • Gratis voor beschermde klanten & preferentiële doelgroep met waterbesparingsmogelijkheden
  • Verlaagd tarief: 31,8 euro voor preferentiële doelgroep zonder waterbesparingsmogelijkheden
  • Standaardtarief: 154,84 euro

Klik hier voor meer info over de waterscan.

Alle tarieven

Bekijk hier de volledige tarieflijst van De Watergroep.

Tarieven keuring (incl. 6% btw)

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tarieven voor keuring.

 

tarief keuring
drinkwater of riolering
apart

 tarief keuring
 drinkwater en riolering
 samen

Basiskeuring huishoudelijk 127,20 euro (max. 1 uur)   233,20 euro (max. 1 uur 45)
Extra gepresteerde keuringsuren 84,80 euro  84,80 euro
Herkeuring huishoudelijk 84,80 euro  148,40 euro
Toeslag keuring 21,20 euro per kwartier  21,20 euro per kwartier
Basiskeuring niet-huishoudelijk 169,60 euro (max. 1 uur)  niet van toepassing
Herkeuring niet-huishoudelijk 116,60 euro (max. 1 uur)  niet van toepassing
Bijkomende keuring 84,80 euro (max. 1 uur)  84,80 euro
     
Indienststelling na keuring door derden (enkel voor drinkwater) gratis  gratis
Realisatie en keuring ééntapsinstallatie 132,50 euro  niet van toepassing 
Basiskeuring na ééntapsinstallatie 84,80 euro (max. 1 uur)  190,80 euro (max. 1 uur 45)
Keuring gemeenschappelijke binneninstallatie
appartementen type 2/3
94,82 euro  niet van toepassing
Keuring gemeenschappelijke binneninstallatie
appartementen type 3
6,31 euro/wooneenheid  niet van toepassing
Keuring werfaansluiting niet-huishoudelijk 84,80 euro  niet van toepassing
Plaatselijke keuring toestel prijsaanvraag  niet van toepassing