Installeren sensorenIn dit tweejarig project, gefinancierd via het Partners voor Water-financieringsprogramma van de Nederlandse overheid (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland), wordt een nieuwe Imec-sensor ingezet om aan ‘De Ganzepoot’ in Nieuwpoort de geleidbaarheid in kaart te brengen en onder andere de invloed van de getijden en de standen van sluizen in te schatten. De sensoren zullen bijdragen aan het in kaart brengen en voorspellen van de variabiliteit in zoutgehalte (conductiviteit - EC) in de kustregio. 

Naast De Watergroep zijn ook Aquafin, Imec Nederland, Water Future en VITO betrokken bij dit project. In een tweede case wordt de impact bestudeerd van het gebruik van gezuiverd afvalwater van Aquafin in het Proefstation voor de groenteteelt (PSKW) en daarbij wordt opnieuw het zoutgehalte opgevolgd.

Het project is van strategisch belang voor De Watergroep omdat we de meetdata kunnen gebruiken bij het design en de optimale bedrijfsvoering van een piloot-ontziltingsinstallatie die we op de site zullen plaatsen. 

Lees meer op de website van Partners voor Water >>

Samenwerking tussen: 

Logo AquafinLogo vito
imecLogo Water Future