Duurzaam omgaan met kostbaar water wordt steeds belangrijker, zeker met de huidige klimaatsveranderingen. Voor De Watergroep is het van groot belang om het lekverlies in ons leidingnetwerk tot een minimum beperken. Dankzij verschillende testen schroefden we de zoeklengte van een lek terug van 70 km tot 1 km! Dat wil zeggen dat we de lekken sneller kunnen vinden.

Hoe werkt de huidige lekdetectiemethode?

Momenteel sporen we lekken op met behulp van data-analyse. Is er een lek? Dan weerklinkt er een alarm in de registreerzone. Dat wil zeggen dat het lekdetectieteam zo’n 70 km leiding moet onderzoeken. Dat komt overeen met de gemiddelde leidinglengte in de registreerzones van De Watergroep. Je merkt het al: dit is een tijdrovende bezigheid en we willen onze lekken sneller vinden en herstellen!

Hoe sporen we sneller lekken op?

Tijdens het project SmartWaterGrid onderzochten we hoe een efficiënt gebruik van sensoren, modellen en menselijke input leklokalisatie kan versnellen. Ons doel? Lekken op straatniveau kunnen lokaliseren, in plaats van per registreerzone.

We ontwikkelden een methode die sensordata, numerieke modellen en gegevens van meldingen gebruikt om lekken te lokaliseren op straatniveau. In het najaar van 2021 testten we deze methode uit in 2 aangrenzende registreerzones (Bilzen en Kortessem). Lekken werden gesimuleerd door de afsluiters en brandkranen met de hand open te draaien.

 

 

Succesvolle leklokalisatie tot op straatniveau tijdens testen

Dankzij de nieuwe methode konden we de zoeklengte terugschroeven van 70 km tot 1 km leiding voor welbepaalde lekken. De methode moet nog verder verfijnd worden om ook kleinere en historische lekken op te kunnen sporen.

Het dashboard waar we de data van klanten, meldingen, operationele gegevens en resultaten van de leklokalisatie samenbrengen, biedt mogelijkheden voor betere informatiedoorstroming naar alle belanghebbenden.

Dit onderzoek was een eerste stap om lekverlies tot een minimum te beperken.

 

 

Meer over SmartWaterGrid

  • Het imec.ICON-project ‘SmartWaterGrid’ startte in 2019.
  • VLAIO subsidieert dit project.
  • Het is een samenwerking met imec, UGent, UAntwerpen, Hydroscan, Aloxy, Itineris en De Watergroep.

 

 

In deze video geven Filip Vancoillie, industriële promotor, en Sofie Van Hoecke, academische promotor, meer uitleg over het project.