Internet of Water FlandersHet onderzoeksproject Internet of Water Flanders wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband tussen De Watergroep, imec, VITO, Aquafin VMM, Vlakwa en met financiële steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De projectambitie is een fijnmazig hoogfrequent netwerk van meer dan 2.000 sensoren (zie foto rechts, copyright Internet of Water Flanders) die op specifiek gekozen locaties realtime kwaliteitsparameters voor diverse watersoorten meten. Innovatieve algoritmes en hydrologische modellen zullen de grote hoeveelheid gegevens verwerken om een aantal uitdagingen in ons watersysteem, zoals verzilting of de invloed van overstorten en lozingen, in realtime op te volgen. De sensoren worden in zowel oppervlaktewater, grondwater als rioolwater geplaatst.
 

Doelstelling voor De Watergroep

  • Installatie sensoropvolging van de waterkwaliteit voor inname van de waterproductiecentra op oppervlaktewater
  • inzicht in of we metingen als trigger kunnen gebruiken voor het nemen van schepstalen
  • inzicht in of we de waterkwaliteit voor inname van waterproductiecentrum Dikkebus, waterproductiecentrum Zillebeke en waterproductiecentrum De Blankaart hiermee kunnen opvolgen, m.a.w. bieden de in dit project beschikbare waterkwaliteitsparameters, onder andere pH en geleidbaarheid, hier voldoende informatie
  • beter begrip van de verzilting van oppervlaktewater door ondiep zout grondwater door ruimtelijke verdeling van het verzilten van het oppervlaktewater in kaart te brengen, met als gevolg enkel captatie te verbieden daar waar er verzilting optreedt
  • de stromingssnelheid van oppervlaktewater in kaart brengen en realtime volgen, met als doel
    • de zone voor bronbescherming veel nauwkeuriger en relevanter te bepalen
    • bij milieu-incidenten te kunnen voorspellen hoe snel de vervuiling tot bij ons waterproductiecentrum komt en stilzetten van de inname beter te kunnen beheren.

Lees meer op de website van Internet Of Water >>

Samenwerking tussen:

Agentschap Innoveren & Ondernemen Logo Aquafin imec 
Vlakwa VMM Logo vito