Internet of Water FlandersHet doel van het project Internet of Water Flanders is om een sensornetwerk uit te bouwen in Vlaanderen. Deze sensoren meten op specifiek gekozen locaties realtime kwaliteitsparameters voor verschillende watersoorten. Innovatieve algoritmes en hydrologische modellen verwerken de grote hoeveelheid gegevens om een aantal uitdagingen in ons watersysteem in realtime op te volgen. Een aantal voorbeelden van uitdagingen zijn: verzilting of de invloed van overstorten en lozingen. De sensoren worden in zowel oppervlaktewater, rioolwater en beperkt in grondwater geplaatst.
 

Doelstelling voor De Watergroep

 • Installatie sensorOpvolging van de waterkwaliteit voor inname van de waterproductiecentra op oppervlaktewater
 • Nagaan in of we metingen als trigger kunnen gebruiken voor het nemen van schepstalen
 • Nagaan in of we de waterkwaliteit voor inname van waterproductiecentrum Dikkebus, waterproductiecentrum Zillebeke en waterproductiecentrum De Blankaart hiermee kunnen opvolgen, m.a.w. bieden de in dit project beschikbare waterkwaliteitsparameters, onder andere pH en geleidbaarheid, hier voldoende informatie
 • Een beter zicht krijgen op de fenomenen die zorgen voor de verzilting van het oppervlaktewater in de omgeving van waterproductiecentrum De Blankaart
 • De stromingssnelheid van oppervlaktewater in kaart brengen en realtime volgen, met als doel
  • de zone voor bronbescherming veel nauwkeuriger en relevanter te bepalen
  • bij milieu-incidenten te kunnen voorspellen hoe snel de vervuiling tot bij ons waterproductiecentrum komt en stilzetten van de inname beter te kunnen beheren.

Lees meer op de website van Internet Of Water >>

 

Wat realiseerden we al?

 • Als test bouwden we in 2 fases een sensornetwerk uit met 50 sensorlocaties. Hiervan zijn 25 locaties nuttig voor De Watergroep: 9 in De Ganzenpoot (Nieuwpoort) en 16 in de ruime omgeving van het waterproductiecentrum De Blankaart. 
 • Dankzij de analyse van de sensordata verkregen we nieuwe inzichten over de geleidbaarheid van het oppervlaktewater in de omgeving van het waterproductiecentrum De Blankaart. Voor het eerst was het ook mogelijk om de stroomsnelheid van het oppervlaktewater te linken aan de geleidbaarheid. 
 • De meetwaarden zijn openbaar beschikbaar op waterinfo.be.

 

Wat zijn de toekomstplannen?

 • Verder onderhoud en opvolging van de sensoren.
 • Een volgende opschaling van het sensornetwerk waarbij een 100-tal extra sensorlocaties geïnstalleerd zullen worden. Hiervan zijn 23 locaties voorzien voor De Watergroep (voorzien begin 2023).
 • Verdere interpretatie van de sensordata en inzicht verwerven over het watersysteem.
 • Het verder op punt stellen van de datavalidatie.
 • De ontwikkeling van een hydrologisch model en machine learning algoritmes door projectpartner VITO. Dit model heeft als doel om veranderingen in de waterkwaliteit te kunnen voorspellen voor de rivier de IJzer.
 • De finale opschaling van het sensornetwerk waarbij nog extra sensorlocaties geïnstalleerd zullen worden (halverwege 2023). Een deel van deze locaties zijn voorzien voor De Watergroep. 

 

Het onderzoeksproject Internet of Water Flanders wordt uitgevoerd in een samenwerking met De Watergroep, Imec, VITO, Aquafin, VMM, Vlakwa en met financiële steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

 

Foto: sensorlocatie / Fig: Meetlocaties in het IJzerbekken

 

 

Fig: Meetlocaties in het IJzerbekken

 

Samenwerking tussen:

Agentschap Innoveren & Ondernemen Logo Aquafin imec 
Vlakwa VMM Logo vito