De Vlaming is een verstandige waterverbruiker. Toch kan het nog altijd beter. We brachten wat algemene gegevens samen en geven ook nog wat nuttige tips mee.

 

 

 

 
 

Als huishouden heb je niet enkel invloed op de hoeveelheid water die je gebruikt, maar ook op de mate waarin je het verontreinigt. Uitgedrukt in termen van de 'zuurstofvraag' van het afvalwater, zijn 60 à 70% van de lozingen naar oppervlaktewater afkomstig van huishoudens.

Een deel van deze verontreiniging is uiteraard niet te voorkomen: etensresten in afwaswater, uitwerpselen, detergenten,...

Toch kunnen we in het huishouden veel doen:

  • Je kan correct doseren. Daardoor spaar je het milieu nog het meest. Het is trouwens een fabeltje dat '2 keer zoveel product 2 keer zo goed schoonmaakt'. Je moet vooral goed opletten bij geconcentreerde producten. De kans op overdosering is bij deze categorie het grootst.
  • Kiezen voor de minst schadelijke alternatieven (cf. etiket op het product, vermeld als percentage biologische afbreekbaarheid. Lees ook: Welke bestanddelen kan je in wasmiddelen terugvinden?).
  • Schadelijke producten niet in de gootsteen gieten maar bij het Klein Gevaarlijk Afval doen (white spirit, verfresten, ...).
  • Milieuvriendelijke wasmiddelen bestaan niet. Vervuilen doen ze allemaal. Toch zijn er op milieuvlak grote verschillen tussen het gamma producten die op de markt zijn. De markt van de wasmiddelen is een zeer competitieve markt. Met dure reclamecampagnes wordt gestreden voor elk marktaandeel. Het goede nieuws is dat de markt schuchter in de milieuvriendelijke richting opschuift met o.a. compacte poeders die ook bij lage temperaturen goede wasresultaten (en energiebesparing) opleveren. Maar het belangrijkste blijft: een zuinig gebruik. Daar wordt veel minder reclame voor gemaakt.
  • Je kan minder producten kopen. Onze winkels staan vol met de meest uiteenlopende schoonmaakproducten. De meeste ervan hebben we thuis niet nodig. Met enkele basisproducten kom je er echt wel. Zo vermijd je bijvoorbeeld het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen door regelmatig schoon te maken. En als je de lavabo en spoelbak geregeld ontstopt met een zuignap, kan je dit ook zonder chemische ontstopper.
  • Elk schoonmaakmiddel is milieubelastend. Maar sommige zijn dat minder dan andere. Zo kunnen we met zachte zeep (vloeibare of bruine), in plaats van een allesreiniger, al heel wat doen. Milieuvriendelijke producten zijn bovendien ook minder schadelijk voor je gezondheid. En als je dan nog poetst met hemelwater in plaats van drinkwater, ben je helemaal milieubewust bezig. Hemelwater is immers 'zacht' water en dat is beter dan het 'harde' kalkrijke leidingwater waarbij veel meer waspoeder en zeep nodig zijn.

Dagelijks verbruikt iedereen gemiddeld 102,86 liter water per dag. Dit is grotendeels kraanwater. Sommige huishouden vangen regenwater op en gebruiken dit voor meerdere toepassingen (toilet, buitenkraan, wasmachine ...). 

Infografiek 'Waterverbruik in huishoudens'


Deze waarden zijn gemiddelden, waar uiteraard een grote spreiding op zit. Het verbruik van een gezin is niet enkel afhankelijk van het aantal personen, maar ook van de gewoontes.

Wil je hier meer over weten? Ontdek het via 'Waterbruik in huishoudens'

Je kan eenvoudig je verbruik nagaan: lees regelmatig de watermeter af of vergelijk de rekeningen van je drinkwaterbedrijf van de laatste jaren. Op deze manier kan je een goede schatting maken van jouw waterverbruik.

In Vlaanderen wordt jaarlijks zo'n 745 miljoen m³ water verbruikt. De gezinnen nemen daarvan ongeveer één derde voor hun rekening. Van het leidingwater alleen verbruiken de gezinnen bijna 60%.

Het huishoudelijk watergebruik van de laatste generaties ligt veel hoger dan vroeger. Dit komt door het toegenomen comfort (installatie van douche of ligbad), maar ook doordat de huishoudens steeds kleiner worden. De 'vuile' was wordt sneller gewassen en we nemen vaker een bad of douche dan vroeger. Bij kleinere huishoudens zal verhoudingsgewijs meer water per persoon verbruikt worden dan bij grote gezinnen. Denk bijvoorbeeld aan het (af)wassen met een halfvolle (af)wasmachine.
De gezinnen zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de lozingen in afvalwater.
De vuilvrachten van huishoudelijke oorsprong die de Vlaamse oppervlaktewateren te verwerken krijgen, zijn in de periode 1990-2005 gestaag afgenomen. Zo daalde de vuilvracht aan BZV (biochemisch zuurstofverbruik) en N (stikstof) met respectievelijk 47% en 38%. Toch hebben de huishoudens nog steeds een groot aandeel in de belasting van het oppervlaktewater. Zowel voor BZV, CZV (chemisch zuurstofverbruik) als P (fosfor) vormen zij de belangrijkste bron.

Uiteraard komt niet alle afvalwater van de gezinnen in het oppervlaktewater terecht. Een groot deel van het huishoudelijk afvalwater wordt immers in zuiveringsinstallaties gezuiverd. Anno 2005 wordt het afvalwater van 64% van de inwoners in Vlaanderen op die manier gezuiverd. In 1990 was dat nog maar 30%. Ondanks deze vooruitgang hinkt Vlaanderen nog steeds achterop in vergelijking met andere Europese landen. Hier is dus nog heel wat werk aan de winkel!