In dit geval mag het rekeningnummer van een andere persoon, bijvoorbeeld een gezinslid, worden opgegeven. Let er wel op dat ook in dit geval het rijksregisternummer van de aangeschreven persoon wordt ingevuld.
In dit geval behoudt het gezin het recht op de compensatie voor het hele jaar. Vul het rijksregisternummer van de overleden persoon in, samen met het rekeningnummer waarop de compensatie mag worden uitbetaald. Als je het rijksregisternummer van de overleden persoon niet vindt, dan mag ook het rijksregisternummer van een officieel gezinslid ingevuld worden.
Je hoeft niets te doen. De compensatie wordt voor het hele jaar uitbetaald op basis van de gegevens van 1 januari van het betreffende jaar. Het volstaat dus de gevraagde gegevens door te geven. Het is niet nodig om jouw nieuwe adres mee te delen.
Jouw compensatie kan behartigd worden door je advocaat of bewindvoerder. Het opsturen van een vonnis is dan niet nodig, het strookje correct invullen volstaat. Het rekeningnummer van de advocaat of bewindvoerder mag opgegeven worden, maar het rijksregisternummer van de aangeschrevene moet ook vermeld worden.
Als je de in deze brief gevraagde gegevens (rijksregisternummer en rekeningnummer) bezorgt, is het niet meer nodig om nog een attest op te sturen.
Gebruik enkel de mogelijkheden die in de brief staan. Zo ben je zeker dat jouw gegevens correct zullen verwerkt worden. De snelste manier is via internet: je moet enkel het rijksregisternummer, het rekeningnummer en de veiligheidscode invoeren. Dit verloopt volledig kosteloos.
Indien je een afrekening krijgt waarop de sociale vrijstelling van het lopende jaar nog niet zichtbaar is en deze factuur gaat over een periode van voor mei-juni, zal bij verwerking van de gegevens een correctie gemaakt worden op je volgende afrekening. Je hoeft ons hiervoor niet meer te contacteren. 
Het rijksregisternummer wordt gevraagd om te kunnen controleren of wij het antwoord terugkrijgen van de aangeschreven persoon. Het ingevulde rijksregisternummer moet dus van de aangeschreven persoon zijn.

Dit bedrag wordt uitbetaald voor het hele jaar. 

De compensatie wordt berekend op basis van het aantal gezinsleden die op 1 januari van het betreffende jaar zijn ingeschreven bij de bevolkingsdienst van de gemeente. Dit aantal wordt meegedeeld door het Rijksregister en kan niet door het drinkwaterbedrijf gewijzigd worden. Verder wordt rekening gehouden met het bedrag van de compensatie per persoon, zowel voor de bovengemeentelijke sanering (zuivering) als voor de gemeentelijke sanering (riolering). Het vastrecht wordt eveneens teruggestort indien deze op de waterfactuur wordt aangerekend.