Rechts bovenaan op jouw waterfactuur staat een toegangscode. Met deze code (bestaande uit 8 tekens) kan je inloggen op onze online klantenzone. 

Deze code kan je ook gebruiken om De Watergroep toe te voegen op Doccle. Doccle is een platform voor het bewaren, beheren en betalen van documenten: zowel facturen van De Watergroep als documenten van andere partners. Ontdek hier hoe je kan verbinden met Doccle.

 

Op basis van het aantal gedomicilieerde inwoners, kunnen wij voor jou de korting uitrekenen die je krijgt op het vastrecht (= vaste jaarlijkse vergoeding op je waterfactuur). Per gedomicilieerd inwoner krijg je 30 m3 drinkwater aan het basistarief. De Watergroep gebruikt de gegevens van het Rijksregister op 1 januari van het huidig jaar om het aantal gedomicilieerden te bepalen. 

Een bewoonbare eenheid (= wooneenheid) is een eenheid in een woongebouw die ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt en die over de volgende woonvoorzieningen beschikt: een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette.

Wanneer één van bovenstaande ruimtes ontbreekt (bijvoorbeeld geen douche/bad), dan spreken we van een niet-bewoonbare eenheid.
  • Is het een contract met begindatum voor 1 januari van het lopende jaar? We verwerken de data rond de gedomicilieerden tegen augustus. Indien een correctie nodig is, zal je deze ontvangen op jouw volgende afrekening. 
  • Is het een contract met begindatum na 1 januari van het lopende jaar? Je hebt op je verhuisdocument het aantal gedomicilieerden doorgegeven. We gebruikten dit aantal voor facturatie. Zijn deze niet correct, stuur ons dan een attest van woonst. Dit attest moet minstens de inwonende personen en de startdatum van de domicilie vermelden.
    • Let op: in geval van geboortes en overlijdens na 1 januari van het lopende jaar, voeren we geen aanpassingen uit. De gewijzigde situatie zal pas zichtbaar zijn op 1 januari van het volgende jaar.
Het nummer van jouw klantrekening kan je rechts bovenaan jouw waterfactuur terugvinden (start met een D gevolgd door 9 cijfers).

Er bestaan diverse goede redenen om je meterstanden en je waterfactuur digitaal te beheren.

Kies je ervoor om je geldzaken online te beheren? Dan helpt De Watergroep je graag verder via e-mail of Doccle.

En daar zijn goede redenen voor:
1. Digitaal is duurzaam. Je bespaart papier én brandstof.
2. Digitaal is praktisch. Online facturen vind je altijd en overal terug.
3. Digitaal is snel. Via Doccle betaal je met één druk op de knop.

Je waterfactuur en je meterkaart (om je meterstand aan ons in te seinen). Andere documenten (bijvoorbeeld contractbevestiging) sturen we voorlopig nog op papier.

Het bedrag van jouw tussentijdse facturen berekenen we op basis van jouw verwacht jaarverbruik. Dat verwacht jaarverbruik bepalen we op basis van jouw verbruik van het afgelopen jaar.

Indien jouw verbruik niet erg schommelt (bijvoorbeeld geen wijziging in gezinssamenstelling), komt het bedrag van de tussentijdse facturen neer op 1/4de van jouw jaarlijks verbruik (= afrekening). De afrekeningsfactuur ligt dus meestal in lijn van de tussentijdse facturen.

Nieuwe klant?

Bij nieuwe klanten beschikken wij nog niet over deze gegevens. Daarom berekenen wij voor nieuwe klanten het jaarverbruik op basis van het gemiddeld jaarverbruik van de Vlaming, wat neerkomt op gemiddeld 30 m³ water per persoon per jaar. Een voorbeeld: jouw gezin bestaat uit 4 personen, dan schatten we jouw jaarverbruik op 120 m³ (= 4 x 30 m³).  Het bedrag van de tussentijdse facturen leggen we dus vast op basis van dat verbruik.

Na de eerste meteropname beschikken wij over een correct beeld van jouw verbruik en kunnen wij het tussentijds factuurbedrag afstemmen op jouw werkelijk verbruik.

Vergelijken met jouw vorige adres is niet zinvol aangezien dat een onrealistisch beeld schept (bijvoorbeeld meer of minder personen, wel of geen regenwater, aanwezigheid vaatwasmachine, bad en/of douche ...). Al deze factoren samen, bepalen of je veel of weinig water verbruikt.

Wil je een bestaand watercontract aanpassen in het kader van een overlijden, scheiding of een wijziging van naam, rijksregisternummer of ondernemingsnummer/BTW-nummer? Dit kan je gemakkelijk zelf aanpassen in onze online klantenzone of door een overnamedocument in te vullen.

Lees hoe je dat doet op deze pagina!

De berekening van jouw verwacht jaarverbruik verloopt volledig automatisch. Is er het afgelopen jaar een groot verschil met dit jaar (bijvoorbeeld lekverlies, andere gezinssamenstelling), dan kan je best contact opnemen met ons klantencontactcenter om het bedrag van jouw tussentijdse factuur aan te passen. Of: pas dit zelf aan via onze online klantenzone!

Ook wanneer in de voorbije periode geen correcte meterstanden werden geregistreerd, is het mogelijk dat de berekening niet correct is. Neem in dat geval contact op met ons klantencontactcenter om dit aan te passen.

Tip: noteer de huidige meterstand en hou dit alvast bij de hand wanneer je contact met ons opneemt.
Het bedrag van de tussentijdse factuur kan je zelf aanpassen via onze online klantenzone.
Bij betalingsmoeilijkheden biedt De Watergroep de mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te vragen. Het is ook mogelijk de 3-maandelijkse tussentijdse facturatie te wijzigen naar een maandelijkse tussentijdse facturatie. Zo wordt de factuur beter gespreid. Je kan deze aanvraag zelf regelen via onze online klantenzone!

Dat kan op 2 manieren:

Gemengd verbruik is waterverbruik dat zowel voor professioneel als privégebruik wordt gebruikt. Dit komt voor bij klanten met een ondernemingsnummer met een contract zonder gedomicilieerden (AGI>0). Bijvoorbeeld een advocaat met een praktijk aan huis, een kapperszaak aan de woning …

Bij een gemengd verbruik mag je als klant zelf kiezen welk tarief (huishoudelijk of niet-huishoudelijk) je wenst voor de waterfactuur. Deze aanvraag tot omschakeling dient schriftelijk te gebeuren naar ons klantencontactcenter. We rekenen hiervoor een kost aan.

Per wooneenheid wordt een vastrecht aangerekend. Enkel wanneer er geen wooneenheden zijn, kan een vastrecht per watermeter aangerekend worden.

Bijvoorbeeld:

  • In een gebouw met 4 appartementen, 2 winkels en 1 watermeter wordt 4 keer een vastrecht per wooneenheid aangerekend.
  • In een gebouw met 1 watermeter en 4 winkels mag het vastrecht 1 x aangerekend  worden (= per watermeter). 1 watermeter met 4 winkels: hier mogen we 1 keer vastrecht aanrekenen per watermeter.
De Watergroep gebruikt de gegevens van het Rijksregister op 1 januari van het huidig jaar om het aantal gedomicilieerden te bepalen.
Neen. Voor het toekennen van het statuut beschermde klant geldt nog steeds de situatie op 1 januari van het kalenderjaar om deze rechten te kunnen toepassen vanaf 1 juni van het kalenderjaar. Klik hier voor meer informatie over de beschermde klant.

De Watergroep berekent het aantal gedomicilieerden op basis van het aantal gedomicilieerden van de wooneenheid op 1 januari van het jaar waarin we de verbruiksfactuur of eindfactuur versturen of op de datum van verklaring van keuze van woonplaats bij het gemeentebestuur voor klanten die aansluiten op het openbare waterdistributienetwerk na 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin we de verbruiksfactuur of eindfactuur versturen.

De gegevens worden opgehaald bij het Rijksregister. Indien er een afwijking bestaat tussen het aantal gedomicilieerde inwoners overgenomen uit het Rijksregister en de werkelijke toestand in januari, kan je een rechtzetting bekomen op eenvoudige voorlegging van een attest van domicilie.