Open een factuur van De Watergroep in Doccle.

Doccle

Klik op ‘domiciliëring aanvragen/wijzigen’ en volg de stappen. Je kan je domiciliëring op 3 manieren verder regelen:

  • Digitaal ondertekenen: De snelste manier om je domiciliëring te activeren. De ondertekening verloopt via je elektronische identiteitskaart (hiervoor heb je een kaartlezer nodig)
  • Laten opsturen: De Watergroep print het aanvraagformulier ingevuld voor je uit en stuurt het je op. Bezorg dit formulier ons ondertekend terug (via de voorgefrankeerde omslag naar Sepa Mandaat Rotterdam die we bij de zending stoppen).
  • Zelf printen: Print het ingevulde formulier zelf uit, onderteken het en stuur het op naar het adres dat op het formulier staat.
Doccle
Voor de verwerking van deze mandaten werkt De Watergroep met een bedrijf in Nederland (Rotterdam). Vandaar dat je het mandaatformulier naar een adres in Rotterdam dient op te sturen.

Zoomit kan je combineren met een domiciliëring. De factuur wordt dan ook ter beschikking gesteld in jouw online-bankapplicatie. Dit brengt volgende voordelen met zich mee:

  • Je ontvangt facturen enkel nog digitaal, wat goed is voor het milieu.
  • Via een domiciliëring verloopt de betaling automatisch (= geen extra kosten bij laattijdige betaling).
  • De Watergroep biedt deze service gratis aan
  • Tot 18 maanden na ontvangst van de factuur raadpleegbaar in jouw online bankapplicatie. Of bewaar ze meteen op jouw computer.

Wanneer jouw bank de domiciliëring niet kan uitvoeren, krijg je een herinnering per post.

Wanneer je een herinnering van ons toegestuurd krijgt, betekent dit dat de betaling niet kon uitgevoerd worden via domiciliëring. 

In dit geval moet je het te betalen bedrag eenmalig overschrijven volgens de betaalinstructies op de factuur. Jouw volgende waterfactuur bieden we opnieuw aan via domiciliëring. Lukt het 3 keer op rij niet het bedrag via deze manier te innen, dan zetten wij de domiciliëring automatisch stop.

Van zodra jouw domiciliëring actief is, staat dit duidelijk op de waterfactuur. Staat deze melding er nog niet op, dan moet je eenmalig de factuur via overschrijving betalen.
Dat kan! Neem in dat geval contact op met jouw bankinstelling om deze betaalopdracht niet via domiciliëring te laten verlopen. De volgende factuur verloopt dan automatisch terug via domiciliëring. Breng ook ons klantencontactcenter op de hoogte (zo kan je aanmaningskosten vermijden).