Een bewoonbare eenheid (= wooneenheid) is een eenheid in een woongebouw die ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt en die over de volgende woonvoorzieningen beschikt: een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette.

Wanneer één van bovenstaande ruimtes ontbreekt (bijvoorbeeld geen douche of bad), dan spreken we van een niet-bewoonbare eenheid.

Deze rechtvaardiging kan je terugvinden in het Algemeen waterverkoopreglement, artikel 14, paragraaf 4: "De vaste vergoeding (= vastrecht) is een jaarlijks vast bedrag onafhankelijk van het waterverbruik van de abonnee. De exploitant kan een vaste vergoeding aanrekenen per wooneenheid."

De Watergroep heeft de toelating van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie gekregen (E3.P02/2013D07096/JEB2) om de vaste vergoeding (= vastrecht) per wooneenheid aan te rekenen.

Elke eenheid in een woongebouw die ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt en die minstens over de volgende woonvoorzieningen beschikt: een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette. Een klassieke gezinswoning telt dus meestal één wooneenheid.

Wanneer één van bovenstaande ruimtes ontbreekt (bijvoorbeeld geen douche of bad), dan spreken we van een niet-bewoonbare eenheid (bijvoorbeeld kapperszaak, winkelruimte ...).

Het vastrecht (= vaste vergoeding) dekt alle kosten die De Watergroep voor jou maakt om op elk moment van de dag drinkbaar water te leveren. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen en vernieuwen van onze leidingen. Het vastrecht staat los van het verbruik.
Neen. De Watergroep rekent het vastrecht (= vaste vergoeding) per wooneenheid aan, dit bedrag kan proportioneel verdeeld worden per wooneenheid. De syndicus /verantwoordelijke bepaalt zelf de verdeling.
Wanneer een individuele bemetering per wooneenheid wordt voorzien, dan neem je best contact op met ons klantencontactcenter.
Nee, indien de aanrekening per wooneenheid gebeurt, dan vervalt de huur van de watermeter.
Neen, bij een gemeenschappelijke watermeter wordt er nog steeds één gezamenlijke factuur opgemaakt, zoals voorheen.