Logo LifeHet project LIFE Local Water Adapt is een samenwerking tussen een innovatieve waterwijk genaamd SUPERLOCAL in Kerkrade (Nederland) en een replicatieproject van de Watergroep in Harelbeke (België) . LIFE is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur-en milieubeleid met een specifieke focus op klimaatactie. Het LIFE Local Water Adapt-project wordt medegefinancierd door het LIFE Programma van de Europese Unie.

De proefcontainer bij veehouder Kristof De Smet uit Harelbeke is het toonbeeld voor Collectief Adaptief Waterbeheer (CAWM) op particuliere schaal. In de proefcontainer onderzoeken we drie verschillende waterzuiveringstechnologieën. Deze technologieën zullen het regenwater, dat opgevangen en vervolgens opgeslagen wordt in regenwaterputten, zuiveren tot drinkwater. Vanuit deze container vertrekt het drinkwater dan naar de woning van Kristof. Op deze manier kan De Watergroep decentrale watervoorziening op korte termijn mogelijk maken. 

Proefcontainer  Proefcontainer

In juli 2020 startte de proefperiode van de allereerste waterzuiveringstechnologie.


 

Meer weten?