Vlaanderen telt momenteel zo'n 40.000 gezinnen die niet aangesloten zijn op het centraal drinkwaternet. In 2022 vonden daarom verschillende interne overlegmomenten plaats om het proces voor aansluitingen van klanten te herbekijken, zodat we voor iedereen in de mate van het mogelijke een oplossing kunnen vinden. We zien namelijk dat de nood voor drinkbaar water toeneemt bij klanten die enkel grondwater ter beschikking hebben.

Sommige klanten kunnen niet aangesloten worden op het centraal drinkwaternet, omdat ze te ver van het laatste aftakkingspunt wonen. Daardoor zou er te weinig druk op de leiding staan of kunnen we te weinig verversen, wat kan leiden tot een slechte waterkwaliteit.

Daarom besloten we om enkele proefprojecten op te starten waar we water op maat leveren voor klanten die geen drinkwateraansluiting kunnen krijgen. Camping Zillebeke en LIFE Local Water Adapt zijn 2 voorbeelden van zulke proefprojecten.

Deze projecten gingen gepaard met veel complexe uitdagingen:

  • Op financieel vlak is het niet vanzelfsprekend om decentraal drinkwater te produceren. Voor het project ‘Camping Zillebeke’ kregen we zelfs financiële steun van VLAIO om deze uitdaging aan te kunnen gaan.
  • Het aantal personen waarvoor we decentraal drinkwater moeten voorzien: een huishouden van 4 personen ten opzichte van een camping met een zeer variërende bezetting.
  • De beschikbaarheid van een andere waterbron.

Doordat deze projecten zo complex zijn, zijn ze eerder de uitzondering dan de regel. We blijven ernaar streven om iedereen kraantjeswater aan te kunnen blijven bieden via het centraal drinkwaternet.

Hoe verloopt het op de Camping in Zillebeke?

De campingeigenaars van ‘Camping ‘t Hof Bellewaerde’ in Zillebeke (West-Vlaanderen) konden bij hun eerste aanvraag voor een drinkwateraftakking geen drinkwateraansluiting bekomen. De camping ligt te afgelegen van het laatste aftakkingspunt van ons centraal drinkwaterleidingnet. Daardoor kunnen we de nodige druk en kwaliteit niet meer garanderen. Daarom gingen we op zoek naar een oplossing via decentrale drinkwaterproductie. Dat wil zeggen dat we op de camping zelf drinkwater produceren.

Hoe produceren we decentraal drinkwater op de camping?

Als bron voor de drinkwaterproductie gebruiken we grondwater afkomstig van de vijver in de buurt. Sinds februari 2022 gebruiken we een nieuwe behandelingsinstallatie van BOSAQ die het vijverwater beter kan behandelen dan de eerst geteste installatie. De hoofdbehandeling van deze nieuwe installatie bestaat uit nanofiltratie-membranen. De voorfilter is geautomatiseerd. Dat is nodig omwille van de hoge organische belasting in de vijver die steeds voor manuele interventies zorgde.

In de recente drogere periodes merkten we op dat de N-componenten (= stikstof) in het vijverwater toenamen. Deze N-componenten zorgden voor een verhoogde concentratie van nitriet in het drinkwater. Daarom plaatsten we een stikstof-selectief hars achter de installatie.

Onze erkende staalnemers zorgen voor de nodige staalnames. Hierdoor kunnen we de drinkwaterkwaliteit blijven waarborgen.

Sinds juli 2021 maakt dit project deel uit van het gesubsidieerd VLAIO-project DRINK (Decentralied Reliable & Independent DRINKing water production for households) met BOSAQ als projecttrekker.

 

Hoe zetten we het project verder?

Het project loopt af in het eerste kwartaal van 2023. De projectresultaten zullen dan verder toegelicht worden.