Vlaanderen waterproof maken

Droge zomers en hevig stormweer hebben de laatste jaren duidelijk gemaakt dat Vlaanderen botst op de limieten van zijn waterbeheer. Met de Blue Deal wil de Vlaamse overheid dan ook oplossingen zoeken om in Vlaanderen de transitie te maken naar een klimaatrobuust watersysteem. In het kader hiervan is het project WaterPROOF uitgerold, dat verschillende actoren met elkaar in contact brengt om het watersysteem in Vlaanderen robuust te maken.

Zo worden binnen WaterPROOF 3 grote demoruimtes ingericht verdeeld over Vlaanderen:

  1. WaterArchitect
  2. KlimaatPlassen
  3. WaterGemeenschappen.

De praktijkervaringen die we opdoen tijdens deze demoruimtes, kunnen daarna verder worden uitgerold over heel Vlaanderen. Het doel is om een systeeminnovatie te bekomen die datagedreven en schaalbaar is, en verder gaat dan enkel bufferen of hergebruiken van water. De demoruimtes vormen dan ook de fundamenten om straks een echt waterproof Vlaanderen uit te bouwen.

Water slim inzetten op bedrijventerrein Tielt-Noord

De Watergroep is betrokken bij de demoruimte WaterArchitect samen met VITO, Aquafin en POM West-Vlaanderen. Hier willen we op het bedrijventerrein Tielt-Noord alternatieve waterbronnen collecteren, zoals hemelwater, gezuiverd bedrijfsafvalwater en bemalingswater, en het gebufferde water herverdelen via een lokaal waternetwerk. Zo ontstaat er een waardig alternatief voor het klassieke gebruik van grondwater en leidingwater en maken we van Tielt-Noord een bedrijventerrein van de toekomst.

Wat verwachten we op Tielt-Noord?

  • Minder schade bij droogte en wateroverlast.
  • Minder behoefte aan kostbaar kraanwater en grondwater.
  • Méér groen en een betere mobiliteit.

Opvolging waterbeschikbaarheid met multisensor

De Watergroep plaatste in de zomer van 2022 een multisensor aan het bufferbekken bij de industriezone Tielt-Noord. Met deze sensor willen we de waterhoogte en geleidbaarheid van het bufferbekken opvolgen. Dankzij periodieke staalnames op het bufferbekken kunnen we de waterkwaliteit monitoren.

Het doel? Opvolgen hoeveel water er doorheen het jaar aan de naburige bedrijven en landbouwers ter beschikking kan gesteld worden. In een latere fase kunnen we deze sensor gebruiken om de zuiveringsinstallatie verder aan te sturen op basis van het beschikbare water.

Doordat het bekken zelf niet zo toegankelijk is, kozen we ervoor om de sensor in de inspectieput te plaatsen. Deze put is rechtstreeks verbonden met het bufferbekken en wordt ook door de brandweer gebruikt.

Meer info via de website van Waterproof.