RegenPlus logoDoor de klimaatverandering worden we steeds vaker geconfronteerd met natte winters, langdurige droogte en intense regenbuien. Zo neemt bij aanhoudende droogte de leveringszekerheid van drinkwater af, en komt het grondwaterpeil lager te staan. Bij intense regenbuien stijgt dan weer het risico op wateroverlast en zo op overstortwerking van rioleringen, wat dan weer nefast is voor de kwaliteit van ons oppervlaktewater. 

Heel wat Vlamingen hebben een regenwaterput, maar nog vaak ontbreekt inzicht in de eigen regenwatervoorraad en het verbruik. Momenteel onderbenutten we de regenwaterputten van particulieren en lokale besturen. Ze kunnen dienen als bouwsteen naar een meer klimaatrobuust beleid en een klimaatrobuuste watervoorziening. Binnen RegenPlus willen we met bestaande technologie aantonen hoe we regenwaterputten doeltreffender kunnen inzetten om gemeenten en steden weerbaarder te maken tegen extreme klimaatgebeurtenissen.
 

Burgers installeren peilmeter in eigen hemelwaterput

In samenwerking met lokale besturen, selecteerden we 45 burgers om deel te nemen aan een proefproject. In september 2023 installeerden zij, onder begeleiding van een technieker van De Watergroep, een eigen regenwaterputpeilsensor.

Locaties van de sensoren RegenPlus-deelnemer

Na de installatie kreeg iedere deelnemer een unieke login om via het dashboard hun regenwaterputniveau op te volgen. Daar vinden ze historische meetwaarden en een visual met de huidige vullingsgraad.

Dashboard: historiek  Vullingsgraad regenwaterput

Op deze manier kan De Watergroep de vullingsgraad van de particuliere regenwaterputten bemeten en ook peilen naar de bereidheid van de burger om in de toekomst het niveau te laten ‘sturen’. Deze informatie zal in de eerste plaats gebruikt worden om voorspellingsmodellen op te stellen met realtime gegevens, dit samen met de data van de digitale watermeters en de weerstations. Die gegevens zorgen dan weer voor een betere inschatting van het piekwaterverbruik.

Aquafin zal, samen met Sumaqua, op een 5-tal grotere hemelwaterputten bij lokale besturen de hemelwaterputten ook ‘slim’ sturen. 
 

Voorspellingsmodel bouwen

Voor al deze activiteiten zijn neerslagmetingen belangrijk. Daarom installeren we in samenwerking met de Universiteit Gent een aantal weerstations met pluviometer.

Alle beschikbare data komen samen op een overkoepelend dataplatform, inclusief dashboard met gebruiksvriendelijke visualisatie van data, rapportering en interactie. Verder zal Sumaqua op basis van de verzamelde data een voorspellingsmodel bouwen om het drinkwaterverbruik te extrapoleren in tijd en naar een grotere regio.
 

In de pers

Bekijk de reportage van VRT NWS.